Thomas More Mechelen-Antwerpen

Belgia

Om Thomas More University of Applied Sciences

Thomas More (THOMASMORE) er navngitt etter den engelske humanisten, forskeren og forfatteren. Universitetet er den største høgskolen i Flandern med 15 500 studenter og 11 campus spredt over sju steder som Mechelen, Lier, Turnhout, Antwerpen.

Stipendmuligheter

Lånekassen har gode støtteordninger for studenter som tar deler av studiet i utlandet.

Antall utvekslingsplasser

UiT har flere ERASMUS+-avtaler med Thomas More, med utvekslingsplasser innenfor flerer studieprogrammer.

Blant annet har:

Institutt for kjemi: 2 studentplasser

Institutt for ingeniørvitenskap og sikkerhet: 4 studentplasser

For nærmere opplysninger, kontakt UiT's internasjonale utvekslingskoordinatorer https://uit.no/utdanning/art?p_document_id=483957

DISSE STUDIENE KAN UTVEKSLE HIT 8 study programmes

Automasjon, ingeniør - bachelor (ordinær, y-vei), 3 år

Kjemi - bachelor, 3 år

Molecular Sciences - master, 2 years

Prosessteknologi, ingeniør - bachelor (nettbasert), 3 år

Prosessteknologi, ingeniør - bachelor (ordinær, y-vei, 3-semester), 3 år