University of Tasmania

Australia

Om University of Tasmania

University of Tasmania (UTAS) er rangert blant de to øverste prosentene av universiteter på verdensbasis.

Universitetet ble opprettet i 1890 og var det fjerde universitetet som ble opprettet i Australia.

UTAS har over 29 000 studenter fordelt over fire campuser; Hobart, Launceston, Cradle Coast og Sydney.

Stipendmuligheter

Alle studenter som reiser på forhåndsgodkjente studieopphold i utlandet kan få lån og stipend fra Lånekassen. 

Du finner informasjon om hvordan du søker om støtte fra Lånekassen i veiledningen som der er gitt for delstudier i utlandet. https://lanekassen.no/nb-NO/Stipend-og-lan/Utland/Delstudier/Fra-larested-i-utlandet/

Hvert fakultet har egne rutiner for forhåndsgodkjenning av utvekslingsstudier. Kontakt utvekslingsveileder på ditt fakultet eller institutt angående hvilke emner som kan innpasses i graden din.

Du må være registrert på et studieprogram ved UiT og ha avlagt minimum 60 studiepoeng for å kunne dra på utveksling. For mer informasjon om opptakskrav se her.

Husk å sjekke vertsinstitusjonens egne opptakskrav og frister.

DISSE STUDIENE KAN UTVEKSLE HIT 19 study programmes

Automasjon, ingeniør - bachelor (ordinær, y-vei), 3 år

Biologi - bachelor, 3 år

Biology - master, 2 years

Biomedisin - bachelor, 3 år

Bioteknologi - bachelor, 3 år

Bygg, ingeniør - bachelor, 3 år

Marine Biotechnology - master, 2 years

Nautikk, ingeniør - bachelor, 3 år

Prosessteknologi, ingeniør - bachelor (nettbasert), 3 år

Prosessteknologi, ingeniør - bachelor (ordinær, y-vei, 3-semester), 3 år