Partnerinstitusjon:
University of Southern Denmark

Danmark

University of Southern Denmark

Danmark

Om University of Southern Denmark

University of Southern Denmark (SDU) ble opprettet etter en fusjon i 1998, men sporer sin historie tilbake til 1966 og grunnleggelsen av Odense Universitet i 1966.

Universitetet har 32000 studenter og over 5000 ansatte, fordelt på seks campus i sørlige Danmark; Odense, Esbjerg, Kolding, København, Slagelse og Sønderborg.

Antall utvekslingsplasser

Gjennom ERASMUS+-avtaler finnes det utvekslingsplasser ved:

- Det helsevitenskapelige fakultet: 4 utvekslingsplasser for studenter (medisin profesjonsstudiet og forskerlinje) og

- Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning: 4 utvekslingsplasser for faglig ansatte (lærer). 

 

Gjennom ulike Nordlys/Nordplus-avtaler finnes det utvekslingsplasser for studenter ved:

 

Det juridiske fakultet,

Det helsevitenskapelige fakultet,

Institutt for samfunnsvitenskap,
Institutt for språk og kultur,

Handelshøgskolen i Tromsø,

Fakultet for naturvitenskap og teknologi,

 

I tillegg har UiT en Norplus-avtale med utveksling for studenter innenfor 16 ulike studieprogrammer.
For nærmere opplysninger, kontakt UIT’s internasjonale utvekslingskoordinatorer https://uit.no/utdanning/art?p_document_id=483957

 

Stipendmuligheter

Alle studenter som reiser på forhåndsgodkjente studieopphold i utlandet kan få lån og stipend fra Lånekassen. 

Du finner informasjon om hvordan du søker om støtte fra Lånekassen i veiledningen som der er gitt for delstudier i utlandet. https://lanekassen.no/nb-NO/Stipend-og-lan/Utland/Delstudier/Fra-larested-i-utlandet/

Høyere utdanning fra Danmark (på dansk: "videregående uddannelse") godkjennes vanligvis fullt ut etter tid-for-tid-prinsippet, det vil si et fullt semester tilsvarer 30 studiepoeng (30 ETCS).

Hvert fakultet har egne rutiner for forhåndsgodkjenning av utvekslingsstudier. Kontakt utvekslingsveileder på ditt fakultet eller institutt angående hvilke emner som kan innpasses i graden din.

.

Du må være registrert på et studieprogram ved UiT og ha avlagt minimum 60 studiepoeng for å kunne dra på utveksling. For mer informasjon om opptakskrav se her.

Husk å sjekke vertsinstitusjonens egne opptakskrav.

Utvekslingsprogram
Nordplus, North2North , Erasmus+

DISSE STUDIENE KAN UTVEKSLE HIT 14 study programmes