Örebro universitet

Sverige

Om Örebro University

Örebro University (ORU) ble opprettet i 1999 men kan spore sine røtter tilbake til 1963. Universitetet har 15 500 studenter og 1 300 ansatte fordelt på de fire campusene Örebro, USÖ, Grythyttan og campus Alfred Nobel.

Utvekslingsplasser

 

Gjennom ulike Nordlys/Nordplus-avtaler finnes det utvekslingsplasser for studenter ved:

- Institutt for språk og kultur,.

- Musikkonservatoriet og

- Det juridiske fakultet.

 

I tillegg har UiT en Norplus-avtale med utveksling for studenter innenfor 16 ulike studieprogrammer.
For nærmere opplysninger, kontakt UIT’s internasjonale utvekslingskoordinatorer https://uit.no/utdanning/art?p_document_id=483957

 

 

Stipendmuligheter

Alle studenter som reiser på forhåndsgodkjente studieopphold i utlandet kan få lån og stipend fra Lånekassen.

Du finner informasjon om hvordan du søker om støtte fra Lånekassen i veiledningen som der er gitt for delstudier i utlandet. https://lanekassen.no/nb-NO/Stipend-og-lan/Utland/Delstudier/Fra-larested-i-utlandet/

Hvert fakultet har egne rutiner for forhåndsgodkjenning av utvekslingsstudier. Kontakt utvekslingsveileder på ditt fakultet eller institutt angående hvilke emner som kan innpasses i graden din.

Du må være registrert på et studieprogram ved UiT og ha avlagt minimum 60 studiepoeng for å kunne dra på utveksling. For mer informasjon om opptakskrav se her.

Husk å sjekke vertsinstitusjonens egne opptakskrav og frister.

DISSE STUDIENE KAN UTVEKSLE HIT 22 study programmes

Akvamedisin - master, 5 år

Biologi - bachelor, 3 år

Biology - master, 2 years

Geologi - bachelor, 3 år

Kjemi - bachelor, 3 år

Kvensk og finsk - bachelor, 3 år

Law of the Sea - master, 3 semesters

Marine Biotechnology - master, 2 years

Musikkutøving - master, 2 år

Psykologi - bachelor, 3 år

Religionsvitenskap - bachelor, 3 år

Rettsvitenskap - master, 5 år

Samfunnsøkonomi - master, 2 år

Sosiologi - bachelor, 3 år

Teologi - bachelor, 3 år