Lunds universitet

Sverige

Om Lund University

Lund University kan spore sine røtter tilbake til år 1425, og er et av Europas eldste, største og mest prestisjefylte universiteter. Universitetet har 7 400 ansatte og 42 000 studenter fordelt på tre campus; i Lund, Helsingborg og Malmø.

Antall utvekslingsplasser

- Institutt for geovitenskap: 2 utvekslingsplasser for studenter og 1 for faglig ansatte (lærer).
- Kunstakademiet har utvekslingsplasser for studenter og faglig ansatte.

 

Gjennom ulike Nordlys/Nordplus-avtaler finnes det utvekslingsplasser for studenter ved:

 

- Fakultet for naturvitenskap og teknologi,

- Institutt for psykologi,

- Institutt for samfunnsvitenskap,
- Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi,

- Institutt for filosofi og førstesemesterstudier,
- Institutt for språk og kultur,
- Det juridiske fakultet,
- Det helsevitenskapelige fakultet og
- Musikkonservatoriet

 

I tillegg har UiT en Norplus-avtale med utveksling for studenter innenfor 16 ulike studieprogrammer.
For nærmere opplysninger, kontakt UIT’s internasjonale utvekslingskoordinatorer https://uit.no/utdanning/art?p_document_id=483957

 

For nærmere opplysninger, kontakt UiT's internasjonale utvekslingskoordinatorer https://uit.no/utdanning/art?p_document_id=483957

 

Stipendmuligheter

Alle studenter som reiser på forhåndsgodkjente studieopphold i utlandet kan få lån og stipend fra Lånekassen.

 

Du finner informasjon om hvordan du søker om støtte fra Lånekassen i veiledningen som der er gitt for delstudier i utlandet. https://lanekassen.no/nb-NO/Stipend-og-lan/Utland/Delstudier/Fra-larested-i-utlandet/

Hvert fakultet har egne rutiner for forhåndsgodkjenning av utvekslingsstudier. Kontakt utvekslingsveileder på ditt fakultet eller institutt angående hvilke emner som kan innpasses i graden din.

Du må være registrert på et studieprogram ved UiT og ha avlagt minimum 60 studiepoeng for å kunne dra på utveksling. For mer informasjon om opptakskrav se her.

Husk å sjekke vertsinstitusjonens egne opptakskrav og frister.

DISSE STUDIENE KAN UTVEKSLE HIT 24 study programmes

Arkeologi - bachelor, 3 år

Arkeologi - master, 2 år

Filosofi - bachelor, 3 år

Filosofi - master, 2 år

Fine Art - master, 2 years

Geologi - bachelor, 3 år

Geology - master, 2 years

Historie - bachelor, 3 år

Historie - master, 2 år

Kunst - bachelor, 3 år

Law of the Sea - master, 3 semesters

Musikkutøving - master, 2 år

Psykologi - bachelor, 3 år

Psykologi - master, 2 år

Religionsvitenskap - bachelor, 3 år

Religionsvitenskap - master, 2 år

Rettsvitenskap - master, 5 år

Samfunnssikkerhet - master, 2 år

Statsvitenskap - bachelor, 3 år

Statsvitenskap - master, 2 år