Videreutdanning i krisehåndtering og traumebehandling

STUDIESTED: Tromsø

Studiet henvender seg til ansatte i privat og ofentlig sektor som i sin jobb kan møte utfordringer når det gjelder krisehåndtering og krise- og traumerammede. Det kan være ansatte i spesialisthelsetjenesten, kommunal helsetjeneste, familievernkontor, skole, krisesenter, politi, barnevern, medlemmer i kriseteam og lignende.

Facts

Duration:2 Semester
Location Tromsø
Credits (ECTS):30
Qualification:
Admission requirements:Bachelorgrad eller tilsvarende innen helse og sosialfag
Application deadline:15. april
Application code:3084.
Apply
Emnet gir kunnskaper om sentrale begreper og problemstillinger innenfor fagområdet traumebehandling og krisehåndtering.
 • Krise og traumeraksjoner og traumeforståelse
 • Barn og traumer
 • Psykologisk førstehjelp
 • Grunnprinsipper i førstefase traumebehandling
 • Metodikk i mestring av traumereaksjoner
 • Berørte og etterlatte og oppfølging etter alvorlige hendelser
 • Krisehåndtering og kriseledelse
 • Krisekommunikasjon og mediehåndtering
 • Psykososial beredskap
 • Kulturens betydning for forståelse av sykdom, også i et minoritetsperspektiv (samisk kulturforståelse)
Semester 10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng
1. semester høst
HEL-6101 Videreutdanning i krisehåndtering og traumebehandling
.
Husk å melde til undervisning i dette semester
2. semester vår
HEL-6101 Videreutdanning i krisehåndtering og traumebehandling
.
Husk å melde til undervisning og eksamen i dette semester

Etter fullført emne har kandidaten følgende læringsutbytte definert som kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskaper:

 • Har inngående kunnskap om utvikling og ettervirkning av traumer
 • Har inngående kunnskap om forebygging og enkelte behandlingsmetoder i møte med traumeutsatte
 • Har kunnskap om sorg og sorgarbeid
 • Har kunnskap om kulturens betydning i grunnlagsforståelse av temaområdet
 • Har kunnskap om psykososialt kriseteamarbeid

 

Ferdigheter

 • Kan anvende psykologisk førstehjelp i forbindelse med kriser og alvorlige hendelser
 • Kan finne og vurdere relevant teori, og aktualisere dette for å belyse og drøfte en problemstilling innen fagområdet
 • Kan reflektere over kulturens betydning i møte med mennesker som har opplevd belastende hendelser
 • Kan reflektere over sentrale problemstillinger innen fagområde krisehåndtering og traumebehandling

 

Generelle kompetanse:

 • Kan kommunisere fagfeltet uttrykksformer om relevante tema relatert til kriser og traumebehandling på ulike arenaer
 • Har evne til refleksjon og kritisk tekning over praksis innen krisehåndtering og traumebehandling

Det kreves bachelorgrad eller tilsvarende innen helse og sosialfag. Relevant praksiserfaring er ønskelig.

Emnet strekker seg over to semestre. Det avvikles fem samlinger av tre dager.

Det vil bli benyttet nettbasert kontakt med studentene mellom samlingene.

Under samlingen vil undervisningen ta form av både forelesninger, gruppearbeid og studentarbeid. Enkelte forelesninger kan bli streamet til studiestedet. Det forventes stor grad av selvstudie.

 

Undervisningen gis nordisk språk. Eksamensspråk er norskContact
Lillevik.JPG

Ole Greger Lillevik


Studieledelse, forskning og undervisning
Phone: +4776966161 ole.g.lillevik@uit.no

Bli student ved UiT!