Internasjonal beredskap (samlingsbasert) - bachelor

STUDIESTED: Harstad, Fjelldal, Other
COLOURBOX6937550.JPG

Vi lever i en urolig verden, og behovet for å utdanne mennesker som kan yte nødvendige tjenester i ulike krisesituasjoner, er stort. Studiet gjennomføres i samarbeid med NBSK - Norges Brannskole på Fjelldal, i Tjeldsund kommune. Mange av ukessamlingene gjennomføres ved NBSK. Se mer om NBSK på deres hjemmesider: Norges Brannskole. Høyaktuelt studium om du ønsker å skaffe deg kompetanse innen samfunnssikkerhet og beredskap, og sikter deg inn på viktige funksjoner som skal håndtere uønskede hendelser samt samvirke blant beredskapsaktørene. Relevant for alle deler av samfunnet: offentlig sektor, privat næringsliv og i frivillige organisasjoner.

Facts

Duration:3 År
Location Harstad, Fjelldal, Other
Credits (ECTS):180
Qualification:Bachelor i internasjonal beredskap
Admission requirements:Generell studiekompetanse eller realkompetanse.
Application deadline:15. april
Application code:186 530
Apply

Sentrale emner for dette studiet er nordområdepolitikk, naturkatastrofer, miljø og sårbarhet, organisasjon, ledelse og logistikk, ledelse, risiko og risikostyring, og øvelser.

Praktisk tilnærming, og ferdigheter i planlegging og gjennomføring av øvelser i beredskapssammenheng.

Ved gjennomført studium vil studentene ha kunnskaper om hvordan Norges beredskap er organisert, i forbindelse med uønskede hendelser. Videre skal studentene ha en forståelse for hvordan samfunnene i nordområdene er organisert og politisk styrt. De vil ha innsikt og forståelse for spesielle forhold i et arktisk klima, som f.eks. miljø og sårbarhet, og hvordan menneskers innretter seg, oppfører seg, og reagerer i et ekstremt klima. De vil også ha kunnskaper om geografiske forhold på land, men også kunnskaper om atmosfæriske forhold og forhold på havet som kan få følger for beredskapstenkning og beredskapsplanlegging. De vil ha kunnskaper om og innsikt i hvordan de skal hente informasjon, behandle informasjon og tall med statistiske metoder, vurdere og analysere risikofaktorer. De vil ha kunnskaper om organisasjon og ledelse, og hva det vil si og ha et lederansvar.

Akademisk teoretisk utdanning med praktiske innslag/øvelser.

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Studiet har 55 studieplasser, og er adgangsregulert.

Søknadsfristen er 1. mars for søkere med realkompetanse.

Realkompetansesøkere må dokumentere følgende:

  • Minimum 5 års fulltids yrkespraksis, hvorav inntil 2 år kan erstattes av skolegang. Relevant fagbrev kan erstatte 3 års yrkespraksis, slik at kravet i dette tilfellet blir fagbrev + 2 års fulltids yrkespraksis.
  • Minimum 3 års relevant arbeidserfaring, hvorav minimum 2 år i yrkesforhold. Deltidsstillinger omregnes til fulltid.
  • ferdigheter i engelsk som sannsynliggjør at de kan gjennomføre studiet og kan nyttiggjøre seg engelsk litteratur. Dette kan også dokumenteres med egenerklæring på engelsk.
  • kunnskaper i matematikk tilsvarende matematikkkravet til generell studiekompetanse.

Undervisningsformer: Forelesninger, noen praktiske øvelser, ekskursjoner og hjemmearbeid vil være noen av arbeidsformene som kursene inneholder. Studiet gjennomføres i samarbeid med Norges Brannskole på Fjelldal, i Tjeldsund kommune. Mange av samlingene foregår ved NBSK.
Undervisningen er vanligvis 3 ukessamlinger pr semester.

Vurderingsformer: Individuelle skoleeksamener, og hjemmeeksamener individuelt eller i gruppe. Vurderingsformene skal være tilpasset læringsutbyttet, og sikre at dette oppnås.

Utdanningen gjør deg kvalifisert til å ivareta utrednings- og rådgivningsoppgaver i offentlig sektor, privat næringsliv og frivillige organisasjoner. Sammen med egnet yrkespraksis kvalifiserer den også til ledelses- og spesialistoppgaver på lignende områder. Studiet gir deg grunnleggende kunnskaper om samvirke på tvers mellom ulike bransjer og samfunn, ferdigheter i å analysere og bedømme situasjoner med uønskede hendelser hvor liv, ytre miljø og verdier kan stå på spill, om evaluering og forebygging, og om utarbeiding av egnet beredskap for slike situasjoner.


Contact
profilbilde_n.jpg

Hass, May Grete Jørgensen


Studiekonsulent BIB
Phone: +4777058131 may.g.hass@uit.no

Bli student ved UiT!