Russlandsstudier - bachelor

STUDIESTED: Tromsø
Russlandsstudier, bachelor, uit.no

Russland er Norges største og mest ukjente naboland, og en svært viktig aktør i nordområdene. Russlandsstudier gir kunnskaper i språk, politikk, historie og kultur, og gir et solid grunnlag for arbeid knyttet til Russland innen en rekke bransjer.

Facts

Duration:3 År
Location Tromsø
Credits (ECTS):180
Qualification:Bachelor i russlandsstudier
Admission requirements:Generell studiekompetanse eller realkompetanse
Application deadline:Søknadsfristen er 1. mars for søkere med realkompetanse. og 15. april for søkere med generell studiekompetanse.
Application code:186 483
Apply

Karriereintervju

Portrettfoto Anja Kristine Salo Portrettfoto Helene Skjeggestad

Får være med der det skjer

Anja Kristine Salo
Kommunikasjonssjef ved Barentssekretariatet, Kirkenes

Gjorde kometkarriere

Helene Skjeggestad
Kommentator i Aftenposten


Russlandsstudier kombinerer språkstudier med studier i russisk historie, kultur og politikk. Som student vil du få tilbud om opphold i Russland, samt om hospitering hos norske bedrifter og organisasjoner som arbeider med Russland. Studiets tverrfaglige tilnærming til Russland i kombinasjonen med utenlandsopphold og hospitering vil gi deg klare konkurransefortrinn når du skal ut i jobb.

 

I tillegg til å sette Russland inn i en historisk ramme legger programmet vekt på russiske samfunnsforhold og politikk i våre dager. Studiet gir også innsikt i grenserelasjoner og nordvestrussiske forhold, de russiske nordområdene og norsk-russiske forbindelser. De to første studieårene består primært av emner innenfor russisk språk og kultur, mens det siste studieåret inneholder emner fra historie og statsvitenskap med et særlig fokus på nordområdene. I løpet av graden kan du velge å fordype deg enten i russisk språk og kultur, eller i russisk politikk og historie.

 

Studiet inneholder to opphold i Russland. Det andre studieåret begynner med et opphold i St. Petersburg, hvor du vil ta et emne i praktisk språkferdighet. I det tredje studieåret kan du velge å tilbringe høstsemesteret ved Northern (Arctic) Federal University i Arkhangelsk eller ved Higher School of Economics i Moskva.

Etter fullført bachelorgrad i russlandsstudier har du følgende læringsutbytte:

Kunnskaper:

Du har:

  • kunnskap og innsikt i russisk historie, kultur og politikk, herunder nordvest-russiske forhold, de russiske nordområdene og norsk-russiske forbindelser.
  • gode kunnskaper i skriftlig og muntlig russisk. God kjennskap til russisk grammatikk. 

Ferdigheter: 

Du har:

  • ferdigheter i å skrive og snakke russisk.
  • trening i å oversette mellom norsk og russisk.
  • trening i å lese russisk skjønnlitteratur og sakprosa.

Generell kompetanse:

Du har:

  • kompetanse i formidling av kunnskap i russisk historie, kultur og politikk, både muntlig og skriftlig.
  • kompetanse i å tenke analytisk og arbeide selvstendig med problemstillinger knyttet til russisk historie, kultur og politikk.
  • kompetanse i akademisk skriving.
  • internasjonal erfaring fra opphold i Russland.

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadsfristen er 1. mars for søkere med realkompetanse. og 15. april for søkere med generell studiekompetanse.
Undervisningen gis i form av forelesninger, øvelser og oppgaver (først og fremst i språk) og seminarer med semesteroppgave. Eksamensform er skoleeksamen (skriftlig og/eller muntlig), hjemmeoppgave, mappe-/standpunkt, alt avhengig av emnets art.

Norsk og russisk.

I kjølvannet av nordområdesatsingen er behovet for kvalifisert kunnskap om russisk samfunn, språk og kultur økende både innen privat og offentlig sektor. Det finnes mange norske bedrifter som kjøper og selger varer og tjenester med Russland, og det bilaterale forholdet mellom Norge og Russland er en svært viktig del av norsk utenrikspolitikk. Dette øker behovet for kompetanse om Russland. Studiet kvalifiserer for jobber i offentlig forvaltning, næringsliv, skole, presse og medier. Flere av våre studenter har hospitert ved norske utenriksstasjoner i løpet av sitt studium, og fått arbeid i Utenrikstjenesten etter fullført grad.

Med bachelorgrad i russlandsstudier kan du søke opptak til mastergrad i russlandsstudier, i historie eller russisk litteratur, avhengig av hvilken spesialisering som er tatt i bachelorstudiet. Graden er også opptaksgrunnlag til master i visuelle kulturstudier og flere tverrfaglige masterstudier, blant annet urfolksstudiet og fredsstudiet ved UiT Norges arktiske universitet.

To utenlandsopphold inngår i studiet. Det første er i tredje semester/andre studieår.

Det andre utenlandsoppholdet tilbys i femte semester/tredje studieår. Her får du muligheten til å studere enten ved Northern (Arctic) Federal University (NarFU) i Arkhangelsk, eller ved Higher School of Economics i Moskva. Der tar du emner innen russisk språk, kultur, historie og politikk.

I tillegg kan du ta det samlingsbaserte valgemnet HIS-6001 Culture, Society and Development in the Barents Region, som er satt sammen av forelesere fra UiT, NarFU i Arkhangelsk og Murmansk Arctic State University. Emnet avvikles vekselvis på norsk og russisk side av grensen.

For mer informasjon om studiestedene:


Ladaklubben

Russiskstudentene i Tromsø har sin egen studentforening, Ladaklubben.  For mer informasjon, se Facebook sidene.

 Contact
DSCN1302-3-.jpg

Yngvar B. Steinholt


Førsteamanuensis russisk kultur og litteratur
Phone: +4777644774 yngvar.steinholt@uit.no

Andrei Rogatchevski

Rogatchevski, Andrei


Professor russisk litteraturvitenskap
Phone: +4777644232 andrei.rogatchevski@uit.no

Myklebost-2012.jpg

Kari Aga Myklebost


Professor
Phone: +4777646767 kari.myklebost@uit.no

TorhildSkill

Torhild Skillingstad


Studiekonsulent for nordisk, russisk, Russlandsstudier og tysk
Phone: +4777644227 torhild.l.skillingstad@uit.no

Bli student ved UiT!