Ledelse, innovasjon og marked - bachelor

STUDIESTED: Tromsø
FISK2767.jpg

Vil du jobbe med markedsføring? Liker du å være kreativ og utvikle nye løsninger? Er du interessert i hva som skaper godt samarbeid? Studiet i ledelse, innovasjon og marked gir deg et godt grunnlag for å jobbe med dette. Du lærer hvordan økonomi og markedsføring henger sammen, hvordan du bruker sosiale medier som verktøy og hvordan du kan bli en god leder.

Facts

Duration:3 År
Location Tromsø
Credits (ECTS):180
Qualification:Bachelor i ledelse, innovasjon og marked.
Admission requirements:Generell studiekompetanse eller realkompetanse
Application deadline:15. april
Application code:186 867
Apply

Bachelorstudiet i ledelse, innovasjon og marked er et treårig studium. De første to årene av programmet er felles og obligatorisk for alle studentene. Utdanningen fokuserer på emner innen ledelse, innovasjon og markedsføring, og skal gjøre deg i stand til å lede organisasjoner og mennesker, til å gjennomføre innovasjonsprosesser, og til å utvikle markedsføringsstrategier. Utdanningen vil også gi deg grunnleggende kunnskap innen økonomi, strategi og metodefag, og dermed allsidigheten til å kunne jobbe med kombinasjonen av flere fag i bredere arbeidsoppgaver, slik som i bedriftsrådgivning eller konsulentarbeid.

De første to årene av utdanningen er felles og obligatorisk for alle. I tredje studieår kan studentene velge mellom å ta en generell emnegruppe ved campus i Tromsø, eller dra på et utvekslingsopphold i utlandet.

 

Kunnskap

En bachelor i ledelse, innovasjon og marked har:

 • bred og oppdatert kunnskap om relevante ledelse-, innovasjon- og markedsføringsteorier og metoder, begreper og vitenskapelige tilnærmingsmåter.
 • kunnskap om hvordan strategier utvikles, hvordan virksomheter organiseres og ledes, og hvordan produkter og tjenester markedsføres.
 • grunnleggende kunnskaper i virksomhetsstyring, regnskapsanalyse og strategisk analyse av bedriftsøkonomiske problemstillinger.
 • kunnskap om fagområdets historie, tradisjoner, egenart og plass i samfunnet.

Ferdigheter

En bachelor i ledelse, innovasjon og marked kan:

 • gjennom teoretisk forståelse for ledelse, innovasjon og markedsføring, samt kompetanse i samfunnsvitenskapelige metoder, innhente og analysere informasjon om et bredt spekter av problemstillinger, og ut fra dette skrive rapporter og prosjektoppgaver.
 • anvende kunnskap relatert til ledelse, innovasjon og markedsføring på praktiske og teoretiske problemstillinger og treffe begrunnede valg ved ulike utfordringer.
 • beherske relevante faglige verktøy, teknikker og uttrykksformer.
 • gjennomføre innovasjonsprosesser, utvikle markedsføringsstrategier, utforme og styre prosjekter og lede medarbeidere.
 • bruke økonomiske styringsverktøy og analysere regnskap.

Generell kompetanse

En bachelor i ledelse, innovasjon og marked kan:

 •  planlegge og gjennomføre arbeidsoppgaver og prosjekter, alene og som deltaker i en gruppe, og gjøre selvstendige vurderinger av organisatoriske og markedsrelaterte problemstillinger, og slik sett bidra til utvikling av virksomheter.
 • gjøre kritiske refleksjoner rundt hvilken betydning ledelses-, innovasjons- og markedsføringsfaget har for virksomheter og samfunnet.
 • formidle sentralt fagstoff som teorier, problemstillinger og løsninger både skriftlig og muntlig.

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadsfristen er 1. mars for søkere med realkompetanse.

Realkompetansesøkere må dokumentere følgende:

 • Minimum 5 års fulltids yrkespraksis, hvorav inntil 2 år kan erstattes av skolegang. Relevant fagbrev kan erstatte 3 års yrkespraksis, slik at kravet i dette tilfellet blir fagbrev + 2 års fulltids yrkespraksis.
 • Kunnskap i norsk som sannsynliggjør at de kan gjennomføre studiet og kan nyttiggjøre seg norsk litteratur.
 • Ferdigheter i engelsk som sannsynliggjør at de kan gjennomføre studiet og kan nyttiggjøre seg engelsk litteratur. Dette kan også dokumenteres med egenerklæring på engelsk.Antall studieplasser: 75

Poenggrenser ved opptak høsten 2017 (Etter suppleringsopptaket):
Ordinær kvote: 42,4
Førstegangsvitnemålskvote: 36,9

 

Forelesninger og seminarer.

Se emnebeskrivelsene for mer informasjon.

Undervisningsspråket for emnene som inngår i programmet er norsk. Litteratur i form av lærebøker og kompendier vil som oftest være på engelsk eller norsk. Enkelte emner undervises på engelsk, undervisningsspråk for det enkelte emne står angitt i emnebeskrivelsen.

Studieprogrammet i ledelse, innovasjon og marked er rettet mot dem som har interesse for ledelse, markedsføring og innovasjon i bedrifter. Studiet er først og fremst tilpasset det private næringslivet, men kandidatene kan også være interessante for offentlig sektor. Utdannelsen kvalifiserer først og fremst til ulike mellomlederroller innen handels- og industribedrifter i inn- og utland.
Med fullført bachelorgrad kan studentene søke opptak til mastergraden i ledelse, innovasjon og marked ved UiT Norges arktiske universitet.

UiT Norges arktiske universitet gir deg mange muligheter til å ta deler av studiene dine som utvekslingsstudent ved et utenlandsk lærested. Ta skrittet! Utforsk hvordan du søker om utveksling og hvor du kan dra.

I en verden som blir stadig mer globalisert, er internasjonale erfaringer gull verdt. Et utvekslingsopphold i utlandet vil utvide din personlige og faglige horisont.

Ved å lære et annet utdanningssystem og en ny kultur å kjenne vil du begynne å se livet med andre øyne. En forandring kan være forfriskende, og det vil gi deg impulser som kan påvirke karrierevalgene dine.

Bachelorgradsprogrammene ved Handelshøgskolen åpner opp  for utenlandsopphold i femte og sjette semester. Informasjon om søknadsfrister, mulige steder å reise til samt alt annet som er viktig å tenke på finner du på finner du på nettsiden; «Internasjonalisering ved BFE »

For nærmere informasjon om utveksling/utenlandsopphold ta kontakt med internasjonal koordinator ved fakultetet.

Linköpings universitet Sverige
Örebro universitet Sverige
University of the Sunshine Coast Australia
Københavns Universitet Danmark
Aarhus Universitet Danmark
Aalborg Universitet Danmark
Tampereen yliopisto / Tammerfors universitet Finland
Itä-Suomen Yliopisto Finland
Stockholms universitet Sverige
Gettysburg College USA
Háskóli Íslands Island
Université Toulouse 1 Capitole Frankrike
University of Hawaii at Hilo USA
Universitat de València Spania
Huron University College Canada
Åbo Akademi Finland
University of Northern British Columbia Canada
Mittuniversitetet Sverige
University of Tasmania Australia
Vaasan yliopisto Finland
Waseda Daigaku Japan
Roskilde Universitet Danmark
Syddansk Universitet Danmark
Lapin yliopisto Finland
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu - XAMX Finland
Grønlands universitet Ilisimatusarfik Grønland
Ludwig-Maximilians-Universität München Tyskland
Frodskaparsetur Føroya Færøyene
Turun yliopisto Finland
Luleå tekniska universitet Sverige
Lunds universitet Sverige
Karlstads universitet Sverige
Saint-Petersburg State University Russland
Uppsala universitet Sverige
Universidade do Algarve Portugal
Università degli Studi di Siena Italia
Umeå universitet Sverige
Università degli Studi di Firenze Italia
Linnéuniversitetet Sverige
Oulun yliopisto Finland
Göteborgs universitet Sverige
Università degli Studi di Parma Italia
Háskólinn á Akureyri Island
University of California, Berkeley USA
Helsingin yliopisto / Helsingfors universitet Finland
Jyväskylän yliopisto Finland
St. Olaf College USA
Yamanashi Gakuin Daigaku Japan


Simon forteller hva du kan bli etter studietIda bruker utdannelsen sin daglig.

 

 Contact
Tore-Jørgensen-Bredde-180px-

Tore Kanck-Jørgensen


Studieleder
Phone: +4777646828 tore.jorgensen@uit.no


Bli student ved UiT!