Psykologi - bachelor

STUDIESTED: Tromsø
BA.jpg

Er du opptatt av hvordan mennesker tenker, føler og handler? Psykologi er studiet av mennesker og dyr hvor atferd og opplevelser forklares gjennom teorier som er basert på vitenskapelige metoder. Bachelorstudiet gir ei bred innføring i psykologi, psykologiens historie og forskningsmetoder.

Facts

Duration:3 År
Location Tromsø
Credits (ECTS):180
Qualification:Bachelorgrad i psykologi
Admission requirements:Generell studiekompetanse eller realkompetanse
Application deadline:15. april
Application code:186 876
Apply

I løpet av studiet vil du lære om biologisk psykologi, kognitiv psykologi, sosialpsykologi, personlighetspsykologi og utviklingspsykologi. Studiet gir en bred innføring i sentrale perspektiver på forståelsen av mentale prosesser og atferd, men også mulighet for å fordype seg i spesifikke psykologiske tema. I tillegg gis det langsgående undervisning i generelle vitenskapelige og akademiske ferdigheter som vitenskapelig metode, kritisk tenkning og innhenting og formidling av faglig informasjon. Du får innsikt i hvordan du undersøker og tester psykologiske problemstillinger og studiet gir også grundig kjennskap til de viktigste teoriene og funnene i faget. Bachelorstudiet i psykologi er utformet med tanke på å gi studentene mulighet til å oppnå læringsutbytte innen to overordnede kategorier: i) Kunnskaper, ferdigheter og kompetanser knyttet til psykologifaget som vitenskapelig disiplin og som grunnlag for å forstå mentale prosesser og atferd. ii) Kunnskaper, ferdigheter og kompetanser knyttet til akademisk virksomhet og livslang læring, slik som informasjonskompetanse, effektiv og ansvarlig kommunikasjon og kritisk tenkning.


Bachelorstudiet i psykologi er på 180 studiepoeng og er satt sammen av emner i to ulike kategorier. Den første kategorien er obligatoriske emner. Disse utgjør 140 studiepoeng, og omfatter studieforberedende emner, innføringsemner, emner som dekker psykologiens kjernedisipliner og emner i metode og statistikk. Den andre kategorien er valgfrie emner som gir mulighet for spesialisering i psykologiske valgemner (for eksempel Pedagogisk psykologi, Krysskulturell psykologi, Helsepsykologi eller emner fra andre institutter/fakultet. Opptil 40 studiepoeng av kandidatens grad kan bestå av valgfrie emner. Herunder kan også emner fra andre universiteter og høyskoler (også fra utlandet) innpasses. Dersom man får innpasset Exphil og Exfac fra andre lærersteder må man påse at kravet om 180 studiepoeng for fullført bachelorgrad er oppfylt.

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadsfristen er 1. mars for søkere med realkompetanse.

Opptaket er begrenset til 60 studieplasser.

Poengrenser i opptaket høsten 2017:
Ordinær kvote: 50.8
Førstegangsvitnemålskvote: 45.1

Studiets emnemoduler bruker mange ulike undervisningsformer:

  • Forelesninger
  • Seminar
  • Labøvelser
  • Individuell veiledning
  • Arbeidskrav
  • E-læring og omvendt læring
  • Kollokviegrupper


Hvert enkelt emne vurderes ut fra egne eksamener. Den enkelte emneplan definerer hva slags vurdering som er gjeldende. Som hovedregel vil det bli fastsatt karakter etter skala A-E (F). Det vises for øvrig til Forskrift for eksamener ved Universitetet i Tromsø.

Eksamen kan for eksempel være skriftlig eksamen, flervalgsprøver, hjemmeeksamen, semesteroppgave etc. I tillegg til eksamen kan et emne også inneholde arbeidskrav. Dersom et arbeidskrav ikke blir godkjent kan konsekvensen være at eksamensmeldingen blir annullert. Arbeidskrav vurderes til godkjent/ikke godkjent. Den enkelte emneplan definerer innholdet i arbeidskravene. Arbeidskrav kan være for eksempel obligatorisk tilstedeværelse på undervisning, innleveringer etc. Evaluering gjennomføres av emneansvarlig.

I hovedsak vil undervisningsspråket på bachelorprogrammet være norsk, men enkelte emner vil gå på engelsk. Det vil ligge informasjon om dette på det enkelte emnet det gjelder.

De kunnskaper, ferdigheter og kompetanser en fullført bachelorgrad medfører er viktige i flere virksomhetstyper og er etterspurt i arbeidslivet. Det åpner for senere yrkesmuligheter innenfor et bredt spekter av arbeidsoppgaver i samfunnet, blant annet innen offentlig forvaltning, helseforetak og skoleverk, så vel som i privat sektor. Psykologi kombinert med andre fag kan være en slagkraftigkombinasjon innen en rekke arbeidsområder. Dine muligheter etter endt studie er avhengig av dine interesser, spesialisering og kompetanse du selv opparbeider deg i og utenfor studiene.
De to første semestrene i bachelorstudiet er identisk med årsstudiet i psykologi som utgjør opptaksgrunnlaget til profesjonsstudiet i psykologi. Fullført bachelorstudium kvalifiserer for opptak til det toårige mastergradsprogrammet i psykologi. Med bachelorgrad kan du også søke opptak til mastergrad i visuelle kulturstudier, helsefag og flere andre tverrfaglige masterstudier, blant annet urfolksstudiet og fredsstudiet ved Universitetet i Tromsø. En bachelorgrad i psykologi med 30 studiepoeng i spesialpedagogiske emner (f.eks Ped 1010, -1011 og -1012) som valgemner kan også kvalifisere for opptak til master i logopedi, dersom øvrige opptakskrav også oppfylles (karakterkrav på minimum C e.l.) (Se programbeskrivelse for master i logopedi).

Et utenlandsopphold i bachelorstudiet i psykologi kan vare fra ett til to semester, og det anbefales lagt til andre studieår. Studiet i utlandet må være forhåndsgodkjent som en del av fordypningsfagene i studieprogrammet. Instituttet har utvekslingsavtale med universiteter i en rekke land.

Linköpings universitet Sverige
Örebro universitet Sverige
Friedrich-Schiller-Universität Jena Tyskland
Eberhard-Karls-Universität Tübingen Tyskland
Københavns Universitet Danmark
Aarhus Universitet Danmark
Aalborg Universitet Danmark
Tampereen yliopisto / Tammerfors universitet Finland
Itä-Suomen Yliopisto Finland
Universität Bielefeld Tyskland
Stockholms universitet Sverige
Università degli Studi di Bologna Italia
Háskóli Íslands Island
Universitat Autónoma de Barcelona Spania
Universitat de València Spania
Åbo Akademi Finland
University of Northern British Columbia Canada
Technische Universität Carolo-Wilhelmina zu Braunschweig Tyskland
Mittuniversitetet Sverige
Katolicki Uniwersytet Lubelski Polen
Memorial University of Newfoundland Canada
Universidad de Granada Spania
Vaasan yliopisto Finland
Karolinska Institutet Sverige
Roskilde Universitet Danmark
Syddansk Universitet Danmark
Lapin yliopisto Finland
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu - XAMX Finland
Universidad de Zaragoza Spania
Grønlands universitet Ilisimatusarfik Grønland
Frodskaparsetur Føroya Færøyene
Turun yliopisto Finland
Luleå tekniska universitet Sverige
Lunds universitet Sverige
Karlstads universitet Sverige
Uppsala universitet Sverige
Universiteit Maastricht Nederland
Umeå universitet Sverige
Università degli Studi di Firenze Italia
Linnéuniversitetet Sverige
Universiteit Utrecht Nederland
Oulun yliopisto Finland
Universidade de Coimbra Portugal
Göteborgs universitet Sverige
Universität Greifswald Tyskland
Háskólinn á Akureyri Island
University of California, Berkeley USA
Helsingin yliopisto / Helsingfors universitet Finland
Jyväskylän yliopisto Finland


Kontakt IPS
Send epost til post@psyk.uit.no

Contact
Dalbakk-Jon-AndrxC3x83xC2xA9-Face-2-.jpg

Jon-André Dalbakk


rådgiver/vit.ass
Phone: +4777620951 jon.a.dalbakk@uit.no

Kampevoll, Cathrine


Studiekonsulent
Phone: +4777623384 cathrine.kampevoll@uit.no

Bli student ved UiT!Related professions