Árdnaprisen

Frist: 15.07.2020

UiT og Senter for samiske studier deler for tredje gang ut Árdnaprisen til den beste masteroppgaven om urfolk. Prisen deles ut til den kandidaten som i løpet av 2019/2020 har skrevet den beste masteroppgaven med tema knyttet til urfolk og urfolks situasjon. Prisen er på 10 000,- NOK.

Formål:
Prisen skal bidra til å fremme interesse for og synliggjøre kunnskap om samiske og
urfolksrelaterte spørsmål i masterprogrammer ved UiT Norges arktiske universitet. Prisen
deles ut til den beste masteroppgaven i løpet av et akademisk år og kan være levert inn ved
alle UiTs mastergradsprogrammer. Prisen skal være til inspirasjon og bidra til kandidatenes
videre faglige utvikling på feltet.

Nominasjon:
Senter for samiske studier inviterer fagmiljøene til å nominere kandidater til prisen.
Følgende må framgå av nominasjonen:

  • Hvem som nomineres
  • Skriftlig begrunnelse for nominasjonen, herunder tematisk relevans for samiske og urfolksspørsmål
  • Hvem som er forslagsstiller

Nominasjoner på inntil 1 side sendes via e-post til postmottak@sami.uit.no innen 15. juli 2020. E-posten merkes Árdnaprisen 2020.

Dersom oppgaven som nomineres ikke er sensurert innen fristen, kan karakter ettersendes.

Kriterier:
Kriterier for å kunne tildeles prisen er:

  • Oppgaven må være levert inn i løpet av gjeldende akademiske år ved ett av UiTs masterprogrammer
  • Oppgavens tema skal være knyttet til urfolk og urfolks situasjon i fortid eller nåtid
  • Oppgaven kan være skrevet på norsk, samisk eller engelsk og må være innlevert via Munin.

Vurdering av nominasjonene:
Komiteen som skal vurdere de innkomne nominasjonene utgår fra programstyret for
Master i urfolksstudier. Den skal bestå av minimum tre medlemmer som representerer
ulike fagdisipliner.

Utdeling av prisen:
NB! Vi gjør oppmerksom på at årets pris kunngjøres og deles ut i forbindelse med semesterstart ettersom Riddu Riđđu festivalen ikke arrangeres i juli. I årets pris inngår derfor et festivalpass til Riddu Riđđu 2021.

Tidligere vinnere av Árdna-prisen:

2018: Áslat-Niillas Áslat - Aslak Holmberg: Bivdit Luosa – To Ask for Salmon. Saami Traditional Knowledge on Salmon and the River Deatnu: In Research and Decision-making. ( https://munin.uit.no/handle/10037/12868 )

2019: Ellen-Johanne Kvalsvik: The Art of Performing Sound in Sámi Tourism: Decolonising Sápmi by Sounding Care in Verdde Tourism. ( https://munin.uit.no/handle/10037/16279 )

Sámegillii
In English


Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne
Attachments / Pictures
Retningslinjer