Utlysning av midler via Redd Barna og Stiftelsen Dam

Frist: 10.08.2020

Mulighet til å søke prosjektmidler fra Stiftelsen Dam  

 

Redd Barna er medlem av Stiftelsen Dam (tidl. ExtraStiftelsen), som hvert år lyser ut prosjektmidler innen forskning, utvikling og helseprosjekter. Vi inviterer forsknings- og fagmiljøer, organisasjoner og andre aktuelle samarbeidspartnere til å søke midler til nye prosjekter gjennom oss.

 

Redd Barna ønsker prosjektideer og skisser til Dam Helse- eller Utviklingsprosjekter høsten 2020 innen 10. august.

 

Vi anbefaler at dere leser mer her: Dam Helse https://www.dam.no/utlysning-helsehost2020/ og Dam Utvikling https://www.dam.no/utlysning-utvikling2021/. For Dam Helse er største endringen fra tidligere utlysninger er at maks søknadssum blir begrenset til 1,4 millioner kroner over tre år. For Dam Utvikling er det en to-trinns søkeprosess som inkluderer skissesøknad innen 15. september etterfulgt av full søknad for utvalgte skisser innen 15. desember.

Redd Barnas Norgesprogram overvåker oppfyllelsen av barns rettigheter i Norge, og synliggjøre situasjonen til barn som befinner seg i en utsatt situasjon. Vi dokumenterer barns situasjon, utvikler og sprer ny kunnskap og driver politisk påvirkningsarbeid. En viktig del av kunnskapen og dokumentasjonen vi behøver for arbeidet er fra prosjekter som gjennomføres i samarbeid med partnere.

 

Vi ønsker både forsknings- og utredningsprosjekter og operative prosjekter (f. eks. utprøving av metoder, kartlegginger, prosesser med barn etc.) knyttet til temaer som angår barns rettigheter og situasjon i Norge. 

Vi er særlig interessert i prosjektideer knyttet til følgende områder

·         Asyl- og flyktningbarn

·         Vold og overgrep mot barn, herunder nettrelaterte overgrep

·         Integrering

·         Barnevern

·         Ulikhet, familiefattigdom og sosial eksklusjon

·         Barns rett til lek og fritid

·         Trygt og inkluderende læringsmiljø og elevmedvirkning i skolen

·         Forebygging av mobbing i barnehager og skoler

·         Barns medvirkning

·         Barn og digitale medier

·         Frivillighet, både i praksis og som fag.

·         Andre grupper barn som ikke får oppfylt sine rettigheter / barns rettigheter generelt

For at vi i fellesskap skal få tid til å utvikle søknad frem mot søknadsfristen 15. september, vil vi gjerne i første omgang ha en skisse på 1-2 sider som kort beskriver prosjektidé og målsetning innen 10. august. Prosjektskissen sendes på e-post til veslemoy.ask@reddbarna.no. Spørsmål sendes til samme mailadresse.

Med vennlig hilsen Redd Barna


Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne