Språkrådet lyser ut mastergradsstipend i 2020

Frist: 01.10.2020

Språkrådet deler hvert år ut stipend til mastergradsstudenter som skriver oppgave om emner vi er interessert i. Hvert stipend er på 25 000 kroner og søknadsfristen er 1. oktober.

I 2020 skal det deles ut stipend innenfor følgende fag- eller emneområder:

  • språk i media og kultursektoren
  • språk i høyere utdanning
  • terminologi og fagspråk
  • språk og IKT

Mer detaljert informasjon om de enkelte fag- eller emneområdene finner du her.

 

-------

Språkrådet deler kvart år ut stipend til mastergradsstudentar som skriv oppgåve om emne vi er interesserte i. Kvart stipend er på 25 000 kroner og søknadsfristen er 1. oktober.

I 2020 deler vi ut stipend innanfor desse fag- eller emneområda: 

  • språk i media og kultursektoren
  • språk i høgare utdanning
  • terminologi og fagspråk
  • språk og IKT

Meir detaljert informasjon om dei einskilde fag- eller emneområda finn du her.

 


Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne