Utlysning av midler til samarbeid i Arctic Five

Frist: 31.12.2020

UiT inviterer alle fagmiljø til å søke om strategiske midler knyttet til samarbeid innenfor Arctic Five (ePhorte 2016/7830-14). For 2020 vil det settes av 1 million NOK av rektors strategiske midler for å støtte aktiviteter tilknyttet de tematiske områdene innenfor Arctic Five. Vi ønsker primært å dekke reise- og oppholdskostnader knyttet til tematiske nettverksmøter, søknadsutvikling etc. Det er ikke et krav at alle 5 universiteter deltar i hvert enkelt prosjekt. For å sikre støtte til flest mulig områder, støttes hver søknad med inntil 150 000 NOK.

 

BAKGRUNN

 8. september 2016 signerte UiT en avtale (Joint Arctic Agenda) om samarbeid med 4 andre nordiske universiteter. Disse er:

- Luleå University of Technology
- University of Oulu
- University of Lapland
- Umeå University

 

PRIORITERTE SAMARBEIDSOMRÅDER:

-          Energi

-          Helse

-          Utvinning av naturressurser

-          Utdanning

-          Regional utvikling

-          Urfolk

 

MÅL FOR SAMARBEIDET:

-          Felles kurs- og utdanningsprogram som tilrettelegger for økt mobilitet og gir mer internasjonalt orienterte studenter.

-          Forskningssamarbeid innen velferdssamfunnets utfordringer, bedrifts- og økonomiutvikling med tanke på fornybar energi og industri som har høyeste miljøstandard.

-          Mer samarbeid på tvers av landegrensene for å øke innovasjon. Forskningsmiljøene og markedene skal samarbeide mer.

-          Kunnskapsutveksling gjennom flere møteplasser for å drive fram samarbeidet. Arctic Frontiers-konferansen i Tromsø trekkes fram som et godt eksempel til videreutvikling.

 

SØKNAD

Søknad leveres i nettskjema og skal  inneholde tittel, prosjektskisse på 2-4 sider og budsjett. Det er ingen søknadsfrist, innkommende søknader vil bli behandlet fortløpende. 

https://nettskjema.no/a/128137

 


Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne