Nettkurs i forebygging av plagiat

Plagiat er en tilbakevendende utfordring ved de fleste utdanningsinstitusjoner. Universitetet i Tromsø har nå utformet et nettbasert kurs som skal hjelpe undervisere å forebygge plagiat blant studenter.

Dette kurset er laget for å heve faglæreres kompetanse på å forebygge plagiat blant studenter.  Målsettingen med kurset er å bidra til økt fokus på metoder som kan hindre at studenter tyr til plagiat eller ubevisst ender opp med å plagiere. Her kan nevnes god opplæring i akademisk skriving og referanseteknikker, økt fokus på læringsprosessene rundt det å skrive, utformingen av skriftlige eksamener og arbeidskrav m.m.

Vi ser at plagiatproblematikken ikke er noe som kan løses av den enkelte faglærer alene, eller etter to timer med kurs på Universitetsbiblioteket. Her er det vesentlig at man tenker helhetlig og jobber med området fra flere synsvinkler, både faglig og administrativt. Dette innebærer blant annet å informere og følge opp studentene, sørge for at prosedyrer og forskrifter behandler temaet på hensiktsmessig vis og tilrettelegge for at faglærere har ressurser og den nødvendige kompetanse for å bidra til plagiatforebyggende arbeid.

Kurset har 6 deler og man kan gå gjennom alle delene i den rekkefølgen vi har listet dem opp, eller man kan konsentrere seg om de områder man har mest behov for akkurat nå. Hver del inneholder en tekst, noen ganger med videoinnslag. I tillegg har vi prøvd å finne fram til noen sentrale spørsmål det kan være verdt å diskutere eller tenke nærmere over. Alle som fullfører kurset vil få et kursbevis.

Etter å ha gjennomgått kurset vil du kunne:

  • definere plagiat og identifisere tilfeller av plagiat.
  • foreta kvalifiserte vurderinger av hvilke tilfeller av plagiat som kan håndteres av faglærer og hvilke som skal rapporteres videre.
  • redegjøre for de viktigste årsakene til studentplagiat og avlede konsekvenser av disse for plagiatforebyggende arbeid.
  • planlegge effektive plagiatforebyggende informasjons- og undervisningsøkter.
  • utforme arbeidskrav og eksamensoppgaver som leder studentene bort fra plagiat.

Logg deg inn på https://mooc.uit.no

Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne
Informasjon
Starts: 01. September 2013 kl. 00.00
Ends: 31. Dezember 2020 kl. 00.00
Wohin: https://uit.mooc.no
Location / Campus: Tromsø, Alta, Hammerfest, Kirkenes, Harstad, Narvik, Bardufoss, Other, Storslett, Bodø, Mo i Rana
Zielgruppe: Ansatte
Link: Klikk her