Overgangsstipend for ph.d.-kandidater ved HSL-fak

Frist: 01.09.2020
Telefon: 77623139
 
Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning inviterer dyktige forskere som disputerer eller leverer avhandlingen til bedømmelse ved fakultetet i perioden 1. mars -1. september 2020, til å søke om overgangsstipend.

Stipendet er beregnet på kandidater som satser på en videre vitenskapelig karriere. Det er avsatt midler til opptil 4 overgangsstipend, hver av 3 måneders varighet, som vil fordeles til de best kvalifiserte søkerne. Dersom du får tildelt overgangsstipend skal du ha arbeidsplass ved eget institutt/senter og ta i bruk stipendet innen utgangen av vårsemesteret 2021. Mottakere av stipend skal delta aktivt i forskningsmiljøets arbeid og i relevante nettverk.

Bruk vedlagte søknadsskjema (i høyre meny).

I søknaden må det framkomme hvorfor du søker overgangsstipend, og du må presentere dine planer for framtiden. Selve søknaden bør ha et omfang på to sider. Legg ved CV og dokumentasjon for eventuelle faglige skriftlige bidrag utover ph.d.-avhandlingen og vitenskapelig produksjon registrert i CRIStin (f.eks. godkjente vitenskapelige publikasjoner, utredningsarbeid, konferansebidrag, skriftlig formidling m.m). Anbefaling fra veileder skal også vedlegges søknaden.

 

Følgende kriterier vektlegges ved vurdering av søkerne:

• anbefaling/erklæring fra veileder

• gjennomføringstid i ph.d.-studiet

• forskningspotensiale

• vitenskapelig produksjon utover ph.d.-avhandlingen, f.eks. dokumentasjon i CRIStin (for årene fra 2014 til og med 2019) eller andre faglige bidrag (konferanse o.l.).

 

Søknadsfrist er 1. september 2020.

Se vedlagt søknadsskjema. Søknad inkl. vedlegg skal sendes på epost til seniorrådgiver Mayvi B. Johansen mayvi.johansen@uit.no v/Seksjon for forskning, utdanning og formidling (FUFHSL).

 


Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne
Attachments / Pictures
Søknadsskjema for overgangsstipend ved HSL-fak_2020_sept