Gabrielsen, Toril

Spesialbibliotekar - faggruppe for metadata og system
Avdeling for samlinger

Benedictus, Lammy

Spesialbibliotekar - faggruppe for metadata og system
Avdeling for samlinger

Grydeland, Ane Solvik

Spesialbibliotekar - faggruppe for metadata og system
Avdeling for samlinger

Heijster, Mieke van

Spesialbibliotekar - avdeling for samlinger
Avdeling for samlinger

Fylkesnes, Ingunn Kristin

Spesialbibliotekar
Avdeling for samlinger

Hansen, Hanna Elise

Spesialbibliotekar
Avdeling for samlinger