Vestgøte, Ellen

Innkjøp litteraturabonnementer
Avdeling for samlinger

Gabrielsen, Toril

Spesialbibliotekar - faggruppe for metadata og system
Avdeling for samlinger

Magnussen, Eli

Bibliotekar - faggruppe for metadata og system
Avdeling for samlinger
Works with:
Bibliotek / Katalogisering

Hansen, Sissel Helene

Førstebibliotekar, fagansvarlig for kjemi, farmasi og biokjemi
The University Library of Tromsø

Overvåg, Grete

Hovedbibliotekar, fagansvarlig for helse- og omsorgsfag
Science and Health Library

Enger, Marit Bull

Fagansvarlig for kunsthistorie, landskapsarkitektur
Culture and Social Sciences Library

Magnussen, Mona

Leder for Avdeling for samlinger
Avdeling for samlinger

Odu, Obiajulu

Systemutvikling
Culture and Social Sciences Library
UB 059
+4777645299

Nilsen, Karl Magnus

Senioringeniør, systemutvikling
Culture and Social Sciences Library

Rundberg, Magne

Bibliotekar
Museum Library
Works with:
Bibliotek / Lån

Storvestre, Bente

Fagansvarlig for medie- og dokumentasjonsvitenskap. Ansvar for fjernlån og innlån.
Culture and Social Sciences Library
Works with:
Bibliotek / Fjernlån / Lån

Bårnes, Vibeke

Fagansvarlig for sosiologi, statsvitenskap, sosialantropologi og religion
Culture and Social Sciences Library

Brynjulfsen, Tove

Bibliotekar
Culture and Social Sciences Library

Aslaksen, Lise

Bibliotekar
Culture and Social Sciences Library

Hansen, Brit Østlund

Spesialbibliotekar - faggruppe for metadata og system
Avdeling for samlinger
Works with:
Bibliotek / Katalogisering

Løkse, Mariann Cesilie

Leder, Avdeling for publikumstjenester
Culture and Social Sciences Library

Zubchenko, Irina

Spesialbibliotekar - faggruppe for innkjøp
Avdeling for samlinger
Works with:
Bibliotek / Katalogisering

Mikkelsen, Tone

Hovedbibliotekar
Avdeling for samlinger

Nilsen, Frode

Biblioteksystemansvarlig
Avdeling for samlinger

Benedictus, Lammy

Spesialbibliotekar - faggruppe for metadata og system
Avdeling for samlinger

Christensen, Ulf Lindhardt

Bibliotekar
Avdeling for samlinger
Works with:
Bibliotek / Katalogisering / Munin

Askheimer, Maria Ulrika

Rådgiver
Avdeling for samlinger
UB 2.etg.
+4777646132

Andreassen, Helene N.

Leder, faggruppe for undervisning og læringsstøtte
Culture and Social Sciences Library

Figenschou, Lars

Fagansvarlig for Biovitenskap, Matematikk & Statistikk
Science and Health Library

Aspaas, Per Pippin

Faggruppeleder for forsknings- publiseringsstøtte
Psychology and Law Library

Isaksen, Ingvild Helene Torheim

Spesialibliotekar - Faggruppe for metadata og system
Avdeling for samlinger
Works with:
Bibliotek / Munin

Grydeland, Ane Solvik

Spesialbibliotekar - faggruppe for metadata og system
Avdeling for samlinger

Svare, Lodve A.

Research Fellow
Hammerfest library
HAMMERFEST 129A
+4778450677
Works with:
Bibliotek

Hansen, Elin

Spesialbibliotekar
Science and Health Library
MH B6. 015
+4777660788

Karlsen, Rita

Førstesekretær
Psychology and Law Library
Works with:
Bibliotek / Lån

Ottesen, Lene

Spesialbibliotekar
Avdeling for samlinger

Gustavsen, Anneliisa

Spesialbibliotekar
Music Library
Krognessvegen (Musikkkonservatoriet)
+4777660573

Malm, Inger-Mari

Fagansvarlig musikk
Music Library
Krognessvegen (Musikkkonservatoriet)
+4777660538

Bakke, Asgaut

Bibliotekar
Avdeling for samlinger
Works with:
Bibliotek / Katalogisering

Revold, Siri Adelina

Daglig leder
Psychology and Law Library
Teorifagbygget Hus 3 3.316
+4777660457

Hagan, Erlend

Fagansvarlig for engelsk, russisk, samisk og urfolksstudier
Culture and Social Sciences Library

Olsen, Leif Roger

Seksjonssjef for avdeling for samlinger
Avdeling for samlinger

Øieroset, Bengt

Spesialbibliotekar
Avdeling for samlinger

Kaldager, Marianne

Hovedbibliotekar
Avdeling for samlinger
Universitetsbiblioteket
+4777644402

Heijster, Mieke van

Spesialbibliotekar - avdeling for samlinger
Avdeling for samlinger

Fylkesnes, Ingunn Kristin

Spesialbibliotekar
Avdeling for samlinger

Sivertsen, Ronald

Spesialbibliotekar og daglig leder
Hammerfest library
L55 - Hammerfest
+4778450618

Håkstad, Terje

Nestleder, Avdeling for publikumstjenester
Culture and Social Sciences Library
Works with:
Bibliotek / Sosiale medier

Kruuse-Meyer, Sidsel

Hovedbibliotekar
Research, Education and Communication, Faculty of Engineering Science and Technology

Tindwyl, Unni Elisabeth

Spesialbibliotekar
Science and Health Library
Works with:
Bibliotek / Lån

Aag, Frid Jorunn

Spesialbibliotekar
Harstadbiblioteket
Works with:
Bibliotek / Lån

Domaas, Christel Misund

Daglig leder
Science and Health Library
MH B6.013
+4777645053

Paulsen, Elin Marianne

Spesialbibliotekar
Science and Health Library

Hansen, Henning

Førstebibliotekar / fagansvarlig for historie, arkeologi, allmenn litteraturvitenskap og klassiske fag.
Culture and Social Sciences Library

Hansen, Hanna Elise

Spesialbibliotekar
Avdeling for samlinger