Heimland, Gøril

Økonomi, UBW ON, UBW Prod
Financial and Organization Section, BFE-fak

Foss, Marianne

Seniorrådgiver
Ledelse og stab

Nilsen, Marit

Budsjett, økonomistyring, regnskap, ekstern finansiering
Financial and Organization Section HSL-fak

Hemmingsen, Kurt

Økonomisjef
Financial Section, Faculty of Science and Technology

Andreassen, Anne-Karin

Anskaffelsesrådgiver
Financial and Purchasing Section

Wærås, Torgunn

Faggruppeleder for kommunikasjon, formidling og studentrekruttering
Research, Education and Communication Section, Faculty of Health Sciences

Larsen, Frode G.

Fakultetsdirektør
Faculty management at Humanities, Social Sciences and Education

Sørensen, Geir

Økonomisjef
Financial and Purchasing Section

Andersen, Nina Kristine

Økonomi / personal
Management and administration UMAK
Mack-bygget
+4777660539

Andersen, Elin Katrine

Budsjett- og regnskapsoppfølging, rapportering
Financial and Purchasing Section

Johansen, Steinar L

Budsjett- og planarbeid
Financial and Purchasing Section

Solberg, Janne Alfheim

UBW brukerstøtte, drift og utvikling
Accounting Section

Nilsen, Kine

Faggruppeleder Økonomistyring / Seniorrådgiver
Financial and Organization Section Helsefak

Jørgensen, Helle

PhD-student TREC - senter for Tromboseforskning
Department of Clinical Medicine
FARM F4.210D
+4777620893

Persen, Geir

Seniorrådgiver, faggruppe økonomistyring
Financial and Organization Section HSL-fak

Efraimsen, Inger-Lise

Rådgiver
Financial and Organization Section Helsefak

Engstad, Sigbjørn

Økonomirådgiver
Financial and Organization Section Helsefak