Hansen, Christian

Assisterende fakultetsdirektør
Financial and Organization Section, BFE-fak

Adolfsen, Heidi

Avdelingsdirektør
Management and Staff FUF

Rydningen, Ann-Sofie

Leder - Seksjon for organisasjon og økonomi
Financial and Organization Section Helsefak

Wærås, Torgunn

Faggruppeleder for kommunikasjon, formidling og studentrekruttering
Research, Education and Communication Section, Faculty of Health Sciences

Edvardsen, Øyvind

Fakultetsdirektør
Management and Staff, Faculty of Law
Works with:
Administrativ ledelse

Storeheier, Pål Vegar

Seksjonsleder
Research Administration and Quality Education Section

Paus, Cathrine

Seksjonssjef
Research, Education and Communication Section UMAK
Norges arktiske universitetsmuseum A 146
+4777645225