Wærås, Torgunn

Faggruppeleder for kommunikasjon, formidling og studentrekruttering
Research, Education and Communication Section, Faculty of Health Sciences