Granberg, Ove

Senioringeniør - Prosjektleder
Section for Planning and Governance

Lysnes, Nils Johan

Seksjonsleder
Section for Digital Platform and Operation

Pedersen, Håvard

Overingeniør - Faggruppe digitalt læringsmiljø
Section for Digital Platform and Operation

Cichocki, Piotr

Lærling
Section for Digital Platform and Operation
Works with:
IT-tjenester