Hansen, Sissel Helene

Førstebibliotekar, fagansvarlig for kjemi, farmasi og biokjemi
The University Library of Tromsø

Magnussen, Mona

Leder for Avdeling for samlinger
Avdeling for samlinger

Bårnes, Vibeke

Fagansvarlig for sosiologi, statsvitenskap, sosialantropologi og religion
Culture and Social Sciences Library

Stenhaug, Bente

Rådgiver
Academic Affairs Section
Administrasjonsbygget B224
+4777644142

Aspaas, Per Pippin

Faggruppeleder for forsknings- publiseringsstøtte
Psychology and Law Library

Hagan, Erlend

Fagansvarlig for engelsk, russisk, samisk og urfolksstudier
Culture and Social Sciences Library

Heitmann, Kari

Samlingsansvar og innkjøp i Altabiblioteket
Department of Child Welfare and Social Work
Works with:
Klassifikasjon