Finn en ansatt ved UiT


Aspaas, Per Pippin

Faggruppeleder for publisering og forskningsstøtte

Hansen, Sissel Helene

Førstebibliotekar, fagansvarlig for kjemi, farmasi og biokjemi


Heijster, Mieke van

Spesialbibliotekar - faggruppe for metadata og system


Heitmann, Kari

Samlingsansvar og innkjøp i Altabiblioteket
Work areas:
Klassifikasjon