Hansen, Sissel Helene

Førstebibliotekar, fagansvarlig for kjemi, farmasi og biokjemi
The University Library of Tromsø

Overvåg, Grete

Hovedbibliotekar, fagansvarlig for helse- og omsorgsfag
Science and Health Library

Enger, Marit Bull

Fagansvarlig for kunsthistorie, landskapsarkitektur
Culture and Social Sciences Library

Bårnes, Vibeke

Fagansvarlig for sosiologi, statsvitenskap, sosialantropologi og religion
Culture and Social Sciences Library

Løkse, Mariann Cesilie

Leder, Avdeling for publikumstjenester
Culture and Social Sciences Library

Stenhaug, Bente

Rådgiver
Academic Affairs Section
Administrasjonsbygget B224
+4777644142

Stenersen, Mark

Prosjektleder, Grafisk Designer og rådgiver i visuell kommunikasjon i nettbaserte løsninger og digital undervisning.
Result

Andreassen, Helene N.

Leder, faggruppe for undervisning og læringsstøtte
Culture and Social Sciences Library

Figenschou, Lars

Fagansvarlig for Biovitenskap, Matematikk & Statistikk
Science and Health Library

Hagan, Erlend

Fagansvarlig for engelsk, russisk, samisk og urfolksstudier
Culture and Social Sciences Library

Thuv, Ida Kjeilen

Rådgiver
Department of Language and Culture

Kruuse-Meyer, Sidsel

Hovedbibliotekar
Research, Education and Communication, Faculty of Engineering Science and Technology

Hansen, Henning

Førstebibliotekar / fagansvarlig for historie, arkeologi, allmenn litteraturvitenskap og klassiske fag.
Culture and Social Sciences Library