Vestgøte, Ellen

Innkjøp litteraturabonnementer
Avdeling for samlinger

Hansen, Sissel Helene

Førstebibliotekar, fagansvarlig for kjemi, farmasi og biokjemi
The University Library of Tromsø

Magnussen, Mona

Leder for Avdeling for samlinger
Avdeling for samlinger

Mikkelsen, Tone

Hovedbibliotekar
Avdeling for samlinger

Benedictus, Lammy

Spesialbibliotekar - faggruppe for metadata og system
Avdeling for samlinger

Ottesen, Lene

Spesialbibliotekar
Avdeling for samlinger

Heijster, Mieke van

Spesialbibliotekar - avdeling for samlinger
Avdeling for samlinger