Tveito, Aase

Seniorrådgiver - Digitalisering
Section for Planning and Governance

Guddingsmo, Vibeke

Kontorsjef/ leder av administrasjonen på instituttet
Department of Health and Care Sciences

Stock-Jørgensen, Ingvild

Seniorrådgiver - Faggruppe informasjonssikkerhet og personvern
Ledelse og stab ved ITA

Wilhelmsen, Eirin

Daglig leder ved Jusshjelpa i Nord-Norge
Faculty of Law

Kvalsvik, Kjetil

Fakultetsdirektør
Faculty management at Health Sciences