Finn en ansatt ved UiT



Andersen, Elisabeth

Rådgiver foreldrepermisjoner og overgang til uførepermisjon/AAP



Arnesen, Jan Vidar

Overingeniør - Faggruppe IT-brukerstøtte Tromsø
Work areas:
Lokal-IT / Brukerstøtte




Aspaas, Per Pippin

Faggruppeleder for publisering og forskningsstøtte





Frantsvåg, Jan Erik

Open Access, Septentrio Academic Publishing




Hansen, Henning

Førstebibliotekar. Fagansvarlig for historie, arkeologi, allmenn litteraturvitenskap og klassiske fag.




Lunde, Jon-Are

Faggruppe for studieadministrative systemer



Maldonado, Andrés

Faggruppeleder for systemforvaltning og fakturabehandling - Ansvarlig for økonomisystemet UBW




Nilsen, Frode

Biblioteksystemansvarlig



Revold, Siri Adelina

Koordinator for Lærerutdanningsbiblioteket





Sollid, Brynjar Labugt

Rådgiver for grunnskolelærerutdanningene, Tromsø