Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Velkommen som søker til stillinger ved UiT Norges arktiske universitet!

Her finner du informasjon og utvalgte retningslinjer som er en del av personalpolitikken ved UiT Norges arktiske universitet.

See English version here

UiT har pr 1.1.2018 ca. 4200 ansatte (3486,5 årsverk) fordelt på stillingsgruppene undervisnings,-forsker og formidlingsstillinger, støttestillinger for forskning, administrative stillinger, driftsstillinger og andre stillinger.

UiT har ansatte ved 10 studiesteder i 10 kommuner, alle i Nord-Norge og Svalbard.

  • Tilsettingsprosessen i staten er todelt, en forberedende og innstillende fase, og en tilsettende avslutnings- og vedtaksfase.
  • Tilsetting av administrative og tekniske stillinger foretas av oppnevnte tilsettingsråd. Vitenskapelige stillinger tilsettes av tilsettingsutvalg fra fakultetsstyrene.
  • Personalpolitikken ved UiT tar utgangspunkt i regelverk som gjelder ved statlige virksomheter, og i de lover og spesielle avtaler som gjelder for universiteter og høgskoler.
  • Ved tilsetting i offentlig sektor er kvalifikasjonsprinsippet lovfestet, jf Statsansatteloven § 3.
  • Om du har spørsmål knyttet til stillingen du søker på, ta gjerne kontakt med oppgitte kontaktpersoner i kunngjøringen.

  • Avtale om inkluderende arbeidsliv (IA avtalen) er en intensjonsavtale for et mer inkluderende  arbeidsliv. Den lokale avtalen ved UiT Norges arktiske universitet er en avtale mellom partene lokalt og virksomheten. Avtalen bygger på den sentrale IA avtalen som ble underskrevet av regjeringen og organisasjonene i arbeidslivet den 4.mars 2014.
  • Mer om IA avtalen, krever innlogging

Retningslinjer norsk

 

Pedagogisk kompetanse

Guidelines in English

 

 

 Page administrator: Elisabeth Westad
Last updated: 20.08.2020 13:31

Click on the image to read about UiT mobility

 

LEDIGE STILLINGER VED UIT

OM UiT NORGES ARKTISKE UNIVERSITET

UIT 50 ÅR 1968-2018

10 GODE GRUNNER TIL Å STUDERE VED UIT

STRATEGI OG VERDIGRUNNLAG

CAMPUSKART UIT TROMSØ

UiT.no/mobility ARRIVING STAFF

INFORMATION TO FOREIGN APPLICANTS

EURAXESS VED UiT

ETIKK VED UiT

INFORMASJONSSIKKERHET VED UIT

STUDIESTEDER VED UIT

SATSINGSOMRÅDER VED UiT

FORSKNING VED UiT

FORSKERKARRIERE VED UIT

FORSKNINGSGRUPPER

UNIVERSITETSPEDAGOGIKK/UniPed

RESULT PEDAGOGISK KOMPETANSE

NYANSATT VED UIT (innlogging)

OVERSIKT IT TJENESTER FOR ANSATTE

FORENINGER OG ORGANISASJONER

 

 Satsingsområde Energi, klima, samfunn og miljø

click bilde_se våre satsningsområder

EURAXESS