Kristin Herstrøm

Department of Arctic and Marine Biology
Flag icon Flag icon

Studieadministrasjon:

  • Administrere Bachelorprogrammet i biologi
  • Veiledning av studenter
  • Eksamen
  • Timeplanlegning
  • Studiepublisering
  • Mentorordning
  • Administrator Canvas

[Loading...]