Gotliebsen, Melissa

Student Recruitment, Marketing and Graphical Services Section
Flag icon Flag icon

Markeds- og kommunikasjonsrådgiver i faggruppe for studentrekruttering og marked.

 

Jobber med: 

  • Identitet- og omdømmebygging for UiT Norges arktiske universitet.
  • Markedsføring av UiT Norges arktiske universitet overfor våre interessenter, med særlig fokus på studentrekruttering.
  • Mediekjøp og annonsering.
  • Markedsinnsikt og analyse.
  • Rådgivning og støtte til fakultetenes studentrekrutteringsaktiviteter.
  • Sosiale medier-vakt for UiT.

Aktuelle prosjekter:

  • UiTstudent.
  • Markedsføringskampanjer digitalt/offline.
  • Universitetsturnéen og skolebesøk.

Kontor: 

[Loading...]