Personkort bilde
Photo: Bjørn-Kåre Iversen

Anje Christina Höper

Arbeidshelse, forskningsgruppe
Engelsk flaggikon Samisk flaggikon

Arbeidshelse og miljømedisin.

Forskjellige eksponeringer på arbeidsplassen (kulde, marine råvarer, nanopartikler, delkroppsvibrasjon), samt arbeidsinkludering og helsefremmende tiltak på arbeidsplassen.

Luftkvalitet og helse

 

Forskninsgruppeleder for Arbeidshelse i nord,  UiTs forskningsgruppe for arbeidshelse.

Arbeid er en stor del av de fleste voksnes liv og kan påvirke vår helse, både positivt og negativt. Arbeidshelse har gradvis utviklet seg fra et monofaglig risiko-orientert fag til en tverrfaglig og omfattende tilnærming som tar i betraktning individets fysiske, mentale og sosiale velvære, generell helse og personlig utvikling (WHO). Med sine prosjekter dekker Arbeidshelse i nord et bredt forskningsfelt og fokuserer på arbeidshelse i et folkehelseperspektiv relatert til den nordlige dimensjon. Gruppen har fokus på tverrfaglig og tverrsektorielt samarbeid og samarbeider med forskjellige fagmiljøer innad UiT, nasjonalt og internasjonalt. Prosjektene våre favner bredt, fra fysiske og biokjemiske påvirkninger på arbeidsplassen til psykososialt arbeidsmiljø og helsefremmende tiltak som kan øke trivselen og forhindre sykmelding eller frafall fra arbeidslivet. Du kan lese mer om forskninsgruppen og prosjektene på våre hjemmesider.

 

 • Hegseth, Marit Nøst; Oftedal, Bente Margaret; Höper, Anje Christina; Aminoff, Anna Louise; Thomassen, Marte Renate; Svendsen, Martin Veel; Fell, Anne Kristin Møller. Self-reported traffic-related air pollution and respiratory symptoms among adults in an area with modest levels of traffic. PLOS ONE 2019; Volum 14 (12). ISSN 1932-6203.s 1 - 19.s doi: 10.1371/journal.pone.0226221.

 • Farbu, Erlend Hoftun; Skandfer, Morten; Nielsen, Christopher Sivert; Brenn, Tormod; Stubhaug, Audun; Höper, Anje Christina. Working in a cold environment, feeling cold at work and chronic pain: a cross-sectional analysis of the Tromsø Study. BMJ Open 2019; Volum 9:e031248 (11). ISSN 2044-6055.s 1 - 8.s doi: 10.1136/bmjopen-2019-031248.

 • Salma, Wahida; Franeková, Veronika; Lund, trine; Höper, Anje Christina; Ludvigsen, Stian; Lund, Jim; Aasum, Ellen; Ytrehus, Kirsti; Belke, Darrell D.; Larsen, Terje. Dietary Calanus oil antagonizes angiotensin II-induced hypertension and tissue wasting in diet-induced obese mice. Prostaglandins, Leukotrienes and Essential Fatty Acids 2016; Volum 108. ISSN 0952-3278.s 13 - 21.s doi: 10.1016/j.plefa.2016.03.006.

 • Höper, Anje Christina; Salma, Wahida; Sollie, Selene Julie; Hafstad, Anne Dragøy; Lund, Jim; Khalid, Ahmed Murtaz; Raa, Jan; Aasum, Ellen; Larsen, Terje. Wax esters from the marine copepod calanus finmarchicus reduce diet-induced obesity and obesity-related metabolic disorders in mice. Journal of Nutrition 2014; Volum 144 (2). ISSN 0022-3166.s 164 - 169.s doi: 10.3945/jn.113.182501.

 • Pedersen, Alice Marie; Salma, Wahida; Höper, Anje Christina; Larsen, Terje; Olsen, Ragnar Ludvig. Lipid profile of mice fed a high-fat diet supplemented with a wax ester-rich marine oil. European Journal of Lipid Science and Technology 2014; Volum 116 (12). ISSN 1438-7697.s 1718 - 1726.s doi: 10.1002/ejlt.201400052.

 • Hafstad, Anne Dragøy; Lund, Jim; Hadler-Olsen, Elin Synnøve; Höper, Anje Christina; Larsen, Terje; Aasum, Ellen. High- and Moderate-Intensity Training Normalizes Ventricular Function and Mechanoenergetics hi Mice With Diet-Induced Obesity. Diabetes 2013; Volum 62 (7). ISSN 0012-1797.s 2287 - 2294.s doi: 10.2337/db12-1580.

 • Höper, Anje Christina; Salma, Wahida; Khalid, Ahmed Murtaz; Hafstad, Anne Dragøy; Sollie, Selene Julie; Raa, Jan; Larsen, Terje; Aasum, Ellen. Oil from the marine zooplankton Calanus finmarchicus improves the cardiometabolic phenotype of diet-induced obese mice. British Journal of Nutrition 2013; Volum 110. ISSN 0007-1145.s 2186 - 2193.s doi: 10.1017/S0007114513001839.

 • Aljabri, Mohammad Belal; Lund, trine; Høper, Anje Christina; Andreasen, thomas vennØ; Al-Saad, Samer; Lindal, Sigurd; Ytrehus, Kirsti. Gene Expression, Function and Ischemia Tolerance in Male and Female Rat Hearts After Sub-Toxic Levels of Angiotensin II. Cardiovascular Toxicology 2011; Volum 11 (1). ISSN 1530-7905.s 38 - 47.s doi: 10.1007/s12012-010-9100-0.

 • Aljabri, Mohammad Belal; Lund, trine; Høper, Anje Christina; Andreasen, Thomas Vennø; Al-Saad, Samer; Lindal, Sigurd; Ytrehus, Kirsti. Gene expression, function and ischemia tolerance in male and female rat hearts after sub-toxic levels of Angiotensin II. Cardiovascular Toxicology 2010; Volum 11 (1). ISSN 1530-7905.s 38 - 47.s doi: 10.1007/s12012-010-9100-0.

 • Farbu, Erlend Hoftun; Höper, Anje Christina; Nielsen, Christopher Sivert; Brenn, Tormod; Stubhaug, Audun; Skandfer, Morten. Working in cold environments and chronic pain lasting ≥ 3 months, a cross-sectional study from The Tromsø Study 6. Prevention of work-related musculoskeletal disorders- PREMUS 2019-09-02 - 2019-09-05 2019.

 • Fleten, Nils; Höper, Anje Christina; Terjesen, Christoffer Lilja. Hva er Bedriftstiltaket HelseIArbeid - og virker det ?. Trygdeforskningseminaret i Bergen 2019 2019-11-28 - 2019-11-29 2019.

 • Bugge, Merete Drevvatne; Höper, Anje Christina; Lie, Arve; Johnsen, Helle Laier. Journalføring og journalhåndtering i BHT. (fulltekst) 2019.

 • Höper, Anje Christina. Norsk-russisk samarbeid trosser kulden; Helseblogg UiT Norges arktiske universitet. (data) (fulltekst) 2018.

 • Terjesen, Christoffer; Seppola-Edvardsen, Tone; Höper, Anje Christina; Fleten, Nils. HelseIArbeid – et tiltak for økt mestring og arbeidsdeltakelse? Analyse av virkning, kostnader og effekt av forebyggende kunnskapsformidling på arbeidsplassen.. Nordic Conference in Work & Rehabilitation 2018 2018-09-01 - 2018-09-03 2018.

 • Skandfer, Morten; Höper, Anje Christina; Brustad, Magritt. A project to create a new interdisciplinary platform with focus on occupational health in the high north. 17th International Congress of Circumpolar Health (ICCH17) 2018-08-12 - 2018-08-15 2018.

 • Haanes, Jan Vilis; Aminoff, Anna; Hegseth, Marit Nøst; Höper, Anje Christina. Faktasjekken: - Jo flere som kan la bilen stå, desto bedre vil luftkvaliteten vår bli. Nordlys 2017. ISSN 0805-5440.

 • Höper, Anje Christina; Hegseth, Marit Nøst. Nyhetsbrev fra Arbeids- og miljømedisinsk avdeling 1/2017. 2017.

 • Höper, Anje Christina; Moen, Bente Elisabeth; Levy, Finn. Arbeidsmedisin. (data) Store Norske Leksikon (Nettutgaven) 2017.

 • Höper, Anje Christina. Yrkesmedisin. (fulltekst) Store Norske Leksikon (Nettutgaven) 2017.

 • Höper, Anje Christina; Wæhler, Turid Austin. Grenseoverskridende samarbeid i arbeidshelse; Helseblogg UiT Norges arktiske universitet. 2016.

 • Höper, Anje Christina. Svevestøvforskning. 2016.

 • Höper, Anje Christina. Mer enn fruktkurv og trening. www.tidsskriftet.no 2016 (21).s doi: 10.4045/tidsskr.16.0824.

 • Salma, Wahida; Höper, Anje Christina; Lund, trine; Ludvigsen, Stian; Ytrehus, Kirsti; Aasum, Ellen; Larsen, Terje. Dietary supply with Calanus oil antagonizes angiotensin IIinduced hypertension, cardiac hypertrophy and cachexia in obese mice. Society for heart and vascular metabolism (SHVM) 2013-09-29 - 2013-10-02 2013.

 • Pedersen, Alice Marie; Salma, Wahida; Höper, Anje Christina; Larsen, Terje; Olsen, Ragnar Ludvig. Digestion and absorption of marine wax esters as a dietary supplement. 27th Nordic Lipidforums Symposium 2013-06-17 - 2013-06-19 2013.

 • Pedersen, Alice Marie; Höper, Anje Christina; Salma, Wahida; Larsen, Terje; Olsen, Ragnar Ludvig. Digestion and absorption of Calanus Oil. BIOPROSP_13 2013-02-20 - 2013-02-22 2013.

 • Höper, Anje Christina; Larsen, Terje; Khalid, Ahmed Murtaz; Salma, Wahida; Sollie, Selene Julie; Lund, Jim; Hafstad, Anne Dragøy; Aasum, Ellen. Low-dose supplementation with Calanus oil attenuates visceral adiposity and low-grade inflammation during high fat feeding. 3rd international congress on abdominal obesity 2012-07-09 - 2012-07-12 2012.

 • Salma, Wahida; Höper, Anje Christina; Khalid, Ahmed Murtaz; Sollie, Selene Julie; Lund, Jim; Hafstad, Anne Dragøy; Aasum, Ellen; Larsen, Terje. Wax ester purified from Calanus oil reduces visceral obesity and low-grade inflammation in adipose tissue during high fat feeding. 10th annual meeting of the Society for Heart and Vascular Metabolism 2012-06-24 - 2012-06-27 2012.

 • Salma, Wahida; Sollie, Selene Julie; Höper, Anje Christina; Khalid, Ahmed Murtaz; Lund, Jim; Hafstad, Anne Dragøy; Larsen, Terje; Aasum, Ellen. Dietary supplementation with Calanus oil reduces visceral fat deposition and improves insulin sensitivity during high fat feeding. 10th annual meeting of the Society for Heart and Vascular Metabolism 2012-06-24 - 2012-06-27 2012.

 • Hafstad, Anne Dragøy; Lund, Jim; Hagve, Martin; Hadler-Olsen, Elin Synnøve; Höper, Anje Christina; Larsen, Terje; Aasum, Ellen. High and moderate intensity training prevent diet-induced impairments in cardiac mechanoenergetics and ventricular function. 10th annual meeting of the Society for Heart and Vascular Metabolism 2012-06-24 - 2012-06-27 2012.

 • Hafstad, Anne Dragøy; Lund, Jim; Høper, Anje Christina; Hadler-Olsen, Elin Synnøve; Hagve, Martin; Wisløff, Ulrik; Larsen, Terje; Aasum, Ellen. Exercise improves ventricular function and decreases myocardial oxygen waste in diet-induced obese mice. Circulation 2011; Volum 124. ISSN 0009-7322.s A14938 - .

 • Hafstad, Anne Dragøy; Lund, Jim; Høper, Anje Christina; Hadler-Olsen, Elin Synnøve; Hagve, Martin; Wisløff, Ulrik; Larsen, Terje; Aasum, Ellen. High intensity interval training normalizes cardiac energetics and ventricular function in diet-induced obese mice. 9th annual meeting of the Society for Heart and Vascular Metabolism (SHVM) 2011-06-17 - 2011-06-21 2011.

 • Hafstad, Anne Dragøy; Lund, Jim; Høper, Anje Christina; Hadler-Olsen, Elin Synnøve; Hagve, Martin; Wisløff, Ulrik; Larsen, Terje; Aasum, Ellen. Exercise improves ventricular function and decreases myocardial oxygen waste in diet-induced obese mice. Scientific Sessions 2011 of the American Heart Association 2011-11-12 - 2011-11-16 2011.

 • Høper, Anje Christina; Larsen, Terje; Lund, Jim; Hafstad, Anne Dragøy; Khalid, Ahmed Murtaz; Aasum, Ellen. Oil extracted from the marine copepod Calanus finmarchicus reduces diet-induced obesity and insulin resistance, and improves aerobic capacity in mice. BIOPROSP 2011 2011-02-23 - 2011-02-25 2011.

 • Høper, Anje Christina; Khalid, Ahmed Murtaz; Fuglesteg, Britt Nanny; Aasum, Ellen; Larsen, Terje. Visceral fat deposition is attenuated by calanus oil supplementation in rats on a high fat diet. Cardiovascular Research (CVR) 2010; Volum 87. ISSN 0008-6363.s S131 - S131.

 • Höper, Anje Christina; Thomassen, Marte Renate. arbeidsmiljø (arbeidsmedisin). (fulltekst) Kunnskapsforlaget 1997.

 • Farbu, Erlend Hoftun; Höper, Anje Christina; Nielsen, Christopher Sivert; Brenn, Tormod; Stubhaug, Audun; Skandfer, Morten. Working in cold environments and chronic pain lasting ≥ 3 months, a cross-sectional study from The Tromsø Study 6. Prevention of work-related musculoskeletal disorders- PREMUS 2019-09-02 - 2019-09-05 2019.

 • Fleten, Nils; Höper, Anje Christina; Terjesen, Christoffer Lilja. Hva er Bedriftstiltaket HelseIArbeid - og virker det ?. Trygdeforskningseminaret i Bergen 2019 2019-11-28 - 2019-11-29 2019.

 • Bugge, Merete Drevvatne; Höper, Anje Christina; Lie, Arve; Johnsen, Helle Laier. Journalføring og journalhåndtering i BHT. (fulltekst) 2019.

 • Höper, Anje Christina. Norsk-russisk samarbeid trosser kulden; Helseblogg UiT Norges arktiske universitet. (data) (fulltekst) 2018.

 • Terjesen, Christoffer; Seppola-Edvardsen, Tone; Höper, Anje Christina; Fleten, Nils. HelseIArbeid – et tiltak for økt mestring og arbeidsdeltakelse? Analyse av virkning, kostnader og effekt av forebyggende kunnskapsformidling på arbeidsplassen.. Nordic Conference in Work & Rehabilitation 2018 2018-09-01 - 2018-09-03 2018.

 • Skandfer, Morten; Höper, Anje Christina; Brustad, Magritt. A project to create a new interdisciplinary platform with focus on occupational health in the high north. 17th International Congress of Circumpolar Health (ICCH17) 2018-08-12 - 2018-08-15 2018.

 • Haanes, Jan Vilis; Aminoff, Anna; Hegseth, Marit Nøst; Höper, Anje Christina. Faktasjekken: - Jo flere som kan la bilen stå, desto bedre vil luftkvaliteten vår bli. Nordlys 2017. ISSN 0805-5440.

 • Höper, Anje Christina; Hegseth, Marit Nøst. Nyhetsbrev fra Arbeids- og miljømedisinsk avdeling 1/2017. 2017.

 • Höper, Anje Christina; Moen, Bente Elisabeth; Levy, Finn. Arbeidsmedisin. (data) Store Norske Leksikon (Nettutgaven) 2017.

 • Höper, Anje Christina. Yrkesmedisin. (fulltekst) Store Norske Leksikon (Nettutgaven) 2017.

 • Höper, Anje Christina; Wæhler, Turid Austin. Grenseoverskridende samarbeid i arbeidshelse; Helseblogg UiT Norges arktiske universitet. 2016.

 • Höper, Anje Christina. Svevestøvforskning. 2016.

 • Höper, Anje Christina. Mer enn fruktkurv og trening. www.tidsskriftet.no 2016 (21).s doi: 10.4045/tidsskr.16.0824.

 • Salma, Wahida; Höper, Anje Christina; Lund, trine; Ludvigsen, Stian; Ytrehus, Kirsti; Aasum, Ellen; Larsen, Terje. Dietary supply with Calanus oil antagonizes angiotensin IIinduced hypertension, cardiac hypertrophy and cachexia in obese mice. Society for heart and vascular metabolism (SHVM) 2013-09-29 - 2013-10-02 2013.

 • Pedersen, Alice Marie; Salma, Wahida; Höper, Anje Christina; Larsen, Terje; Olsen, Ragnar Ludvig. Digestion and absorption of marine wax esters as a dietary supplement. 27th Nordic Lipidforums Symposium 2013-06-17 - 2013-06-19 2013.

 • Pedersen, Alice Marie; Höper, Anje Christina; Salma, Wahida; Larsen, Terje; Olsen, Ragnar Ludvig. Digestion and absorption of Calanus Oil. BIOPROSP_13 2013-02-20 - 2013-02-22 2013.

 • Höper, Anje Christina; Larsen, Terje; Khalid, Ahmed Murtaz; Salma, Wahida; Sollie, Selene Julie; Lund, Jim; Hafstad, Anne Dragøy; Aasum, Ellen. Low-dose supplementation with Calanus oil attenuates visceral adiposity and low-grade inflammation during high fat feeding. 3rd international congress on abdominal obesity 2012-07-09 - 2012-07-12 2012.

 • Salma, Wahida; Höper, Anje Christina; Khalid, Ahmed Murtaz; Sollie, Selene Julie; Lund, Jim; Hafstad, Anne Dragøy; Aasum, Ellen; Larsen, Terje. Wax ester purified from Calanus oil reduces visceral obesity and low-grade inflammation in adipose tissue during high fat feeding. 10th annual meeting of the Society for Heart and Vascular Metabolism 2012-06-24 - 2012-06-27 2012.

 • Salma, Wahida; Sollie, Selene Julie; Höper, Anje Christina; Khalid, Ahmed Murtaz; Lund, Jim; Hafstad, Anne Dragøy; Larsen, Terje; Aasum, Ellen. Dietary supplementation with Calanus oil reduces visceral fat deposition and improves insulin sensitivity during high fat feeding. 10th annual meeting of the Society for Heart and Vascular Metabolism 2012-06-24 - 2012-06-27 2012.

 • Hafstad, Anne Dragøy; Lund, Jim; Hagve, Martin; Hadler-Olsen, Elin Synnøve; Höper, Anje Christina; Larsen, Terje; Aasum, Ellen. High and moderate intensity training prevent diet-induced impairments in cardiac mechanoenergetics and ventricular function. 10th annual meeting of the Society for Heart and Vascular Metabolism 2012-06-24 - 2012-06-27 2012.

 • Hafstad, Anne Dragøy; Lund, Jim; Høper, Anje Christina; Hadler-Olsen, Elin Synnøve; Hagve, Martin; Wisløff, Ulrik; Larsen, Terje; Aasum, Ellen. Exercise improves ventricular function and decreases myocardial oxygen waste in diet-induced obese mice. Circulation 2011; Volum 124. ISSN 0009-7322.s A14938 - .

 • Hafstad, Anne Dragøy; Lund, Jim; Høper, Anje Christina; Hadler-Olsen, Elin Synnøve; Hagve, Martin; Wisløff, Ulrik; Larsen, Terje; Aasum, Ellen. High intensity interval training normalizes cardiac energetics and ventricular function in diet-induced obese mice. 9th annual meeting of the Society for Heart and Vascular Metabolism (SHVM) 2011-06-17 - 2011-06-21 2011.

 • Hafstad, Anne Dragøy; Lund, Jim; Høper, Anje Christina; Hadler-Olsen, Elin Synnøve; Hagve, Martin; Wisløff, Ulrik; Larsen, Terje; Aasum, Ellen. Exercise improves ventricular function and decreases myocardial oxygen waste in diet-induced obese mice. Scientific Sessions 2011 of the American Heart Association 2011-11-12 - 2011-11-16 2011.

 • Høper, Anje Christina; Larsen, Terje; Lund, Jim; Hafstad, Anne Dragøy; Khalid, Ahmed Murtaz; Aasum, Ellen. Oil extracted from the marine copepod Calanus finmarchicus reduces diet-induced obesity and insulin resistance, and improves aerobic capacity in mice. BIOPROSP 2011 2011-02-23 - 2011-02-25 2011.

 • Høper, Anje Christina; Khalid, Ahmed Murtaz; Fuglesteg, Britt Nanny; Aasum, Ellen; Larsen, Terje. Visceral fat deposition is attenuated by calanus oil supplementation in rats on a high fat diet. Cardiovascular Research (CVR) 2010; Volum 87. ISSN 0008-6363.s S131 - S131.

 • Höper, Anje Christina; Thomassen, Marte Renate. arbeidsmiljø (arbeidsmedisin). (fulltekst) Kunnskapsforlaget 1997.

 • Flesch M, Höper A, Dell'Italia L, Evans K, Bond R, Peshock R, Diwan A, Brinsa TA, Wei CC, Sivasubramanian N, Spinale FG, Mann DL.”Activation and functional significance of the renin-angiotensin system in mice with cardiac restricted overexpression of tumor necrosis factor” Circulation. 2003 Aug 5;108(5):598-604.

   

  Maack C, Cremers B, Flesch M, Höper A, Südkamp M, Böhm M. ”Different intrinsic activities of bucindolol, carvedilol and metoprolol in human failing myocardium”

  Br J Pharmacol. 2000 Jul;130(5):1131-9.

  [Loading...]

  Member of research group