Personkort bilde

Hanne Bentsen

Research Administration and Quality Education Section
Engelsk flaggikon Samisk flaggikon

Leder av DigForsk as, et selskap eid av UiT Norges arktiske universitet

Samfunnskontakt (25%) i Øst-Finnmark

[Loading...]