Nina Mikkelsen

Department of Arctic and Marine Biology
Flag icon Flag icon

Responsive Fisheries Management System (RFMS)

Results Based Management (RBM)

Bærekraftig forvaltning av marine ressurser

Rekrutteringsdynamikk hos marin fisk

Introduserte arter

Lokale populasjoner av sild i Balsfjord og Rossfjordvannet

Lodde, kongekrabbe, sild, rognkjeks

Økosystem modell

BIO-2507 Fiskeribiologi

BIO-2005 Biologiske ressurser i nord

FSK-3006 Fiskerivitenskapelige modeller og metoder

FSK-1121 Statistikk og metode for fiskeri- og havbruksvitenskap 

Arbeider med ulike problemstillinger knyttet opp mot bærekraftig utnyttelse av fiskeressurser for de EU finansierte prosjektene FarFish og Climefish. FarFish prosjektet fokuserer på EUs fiskeri i farvann utenfor EUs fiskeriforvaltningsområde, mens ClimeFish fokuserer på bærekraftig produksjon av akvatiske organismer i både fersk- og maint vann, produsert i oppdrett og villfanget under klimaendringer. Arbeider også med økosystem modell (Ecopath) for sammenlikning av økosystemene i Barentshavet og Newfoundland for prosjektet CoArc som er finansiert av det norske utenriksdepartementet og prosjektet ledes av Akvaplan Niva.

Bistår NIVA ledet prosjekt KELPEX, finansiert av Norges Forskningsråd, med datainnsamling på tokt og sammenstilling av data for økosystemmodell (Ecopath).

 

https://www.farfish.eu/

http://climefish.eu/

https://www.kelpex.org/

 • Mikkelsen, Nina; Pedersen, Torstein; dos Santos Schmidt, Thassya Christina; Falk-Petersen, Inger-Britt; Slotte, Aril. Are life histories of Norwegian fjord herring populations of Pacific ancestry similar to those of Atlantic or Pacific herring?. Journal of Marine Systems 2018; Volum 180. ISSN 0924-7963.s 237 - 245.s doi: 10.1016/j.jmarsys.2016.12.004.

 • Mikkelsen, Nina; Pedersen, Torstein. Invasive red king crabs feed on both spawned-out capelin and their eggs. Marine Ecology Progress Series 2017; Volum 563. ISSN 0171-8630.s 139 - 155.s doi: 10.3354/meps11970.

 • Gjøsæter, Harald; Hallfredsson, Elvar H.; Mikkelsen, Nina; Bogstad, Bjarte; Pedersen, Torstein. Predation on early life stages is decisive for year-class strength in the Barents Sea capelin (Mallotus villosus) stock. ICES Journal of Marine Science 2016; Volum 73 (2). ISSN 1054-3139.s 182 - 195.s doi: 10.1093/icesjms/fsv177.

 • Mikkelsen, Nina; Pedersen, Torstein. Invasive red king crab affects lumpsucker recruitment by egg consumption. (fulltekst) Marine Ecology Progress Series 2012; Volum 469. ISSN 0171-8630.s 87 - 99.s doi: 10.3354/meps09917.

 • Slotte, Aril; Mikkelsen, Nina; Gjøsæter, Harald. Egg cannibalism in Barents Sea capelin in relation to a narrow spawning distribution. Journal of Fish Biology 2006; Volum 69 (16). ISSN 0022-1112.s 187 - 202.

 • Mikkelsen, Nina; Pedersen, Torstein. How can the stock recruitment relationship of the Barents Sea capelin (Mallotus villosus) be improved by incorporating biotic and ablotic factors?. Polar Research 2004; Volum 23 (23). ISSN 0800-0395.s 19 - 26.

 • Mikkelsen, Nina; Skern-Mauritzen, Mette; Ottersen, Geir; Armstrong, Claire W.; Arneberg, Per; Fauchald, Per; Hansen, Cecilie; Planque, Benjamin; Primicerio, Raul. Defining ecosystem vulnerabilities and risks of cumulative impacts in a unifying Ecosystem Risk Assessment Framework. Arctic Frontiers 2020-01-26 - 2020-01-30 2020.

 • Ruiz, Javier;  Rincón, Margarita M.; Mikkelsen, Nina; Ezini, Karim; Gonçalves, Jorge M.S; Adalbjornsson, Steinar B.; Grønnevet, Lidvard. Report on the developments needed to produce relevant management tools. (fulltekst) (prosjekt) 2018.

 • Vidarsson, Jonas R.; Fridriksdottir, Ragnihildur; Mikkelsen, Nina; Aschan, Michaela; Rodriguez, Alexandre; Galvão, Juliana Antunes; Diallo, Mammadou; Fall, Massal; Grønnevet, Lidvard; Fonseca, Benvindo; Brahim, Khallahi; Lucas, Vincent. First MR invitations submitted to case studies. (fulltekst) (prosjekt) 2018.

 • Mikkelsen, Nina; Grønnevet, Lidvard; Galvão, Juliana Antunes; Diallo, Mammadou; Lucas, Vincent; Fonseca, Benvindo; Da Cruz, Elisia. MP0 for each case study. (fulltekst) (prosjekt) 2018.

 • Mikkelsen, Nina; Nielsen, Kåre Nolde; Aschan, Michaela; Kvalvik, Ingrid; Hermansen, Øystein; Santiago, José Luis; Vidal, Duarte F.; Rincon, Margarita M; Ruiz, Javier; Stobberup, Kim; Rangel, Mafalda; Davidson, Mary F.. Report from the MR kick-off meeting. (fulltekst) (prosjekt) 2018.

 • Ezini, Karim; Stobberup, Kim;  Gonçalves, Jorge, M.S; Rangel, Mafalda;  Rincón, Margarita M;  Galvão, Juliana Antunes; Mikkelsen, Nina; Diallo, Mammadou; Fall, Massal; Lucas, Vincent; Elkalay, Khalid; Khalid, Khalil; Grønnevet, Lidvard. Report on biological and ecological data in FFDB pilot version 1. (fulltekst) (prosjekt) 2018.

 • Mikkelsen, Nina. Nina Mikkelsen om kongekrabbe. 2015.

 • Mikkelsen, Nina; Pedersen, Torstein; Falk-Petersen, Inger-Britt. Spawning dynamics of the Balsfjord herring, an outpost of Pacific herring in the Atlantic. Johan Hjort Symposium 2014-10-07 - 2014-10-09 2014.

 • Mikkelsen, Nina. Predation on the demersal fish eggs of capelin Mallotus villosus and lumpsucker Cyclopterus lumpus in relation to recruitment. 2013 ISBN 9788282660662.

 • Gjøsæter, Harald; Bogetveit, Frøydis Rist; Mikkelsen, Nina. Den eines død, den andres brød. Fisken og Havet, Særnummer 2009 (1). ISSN 0802-0620.s 60 - 61.

 • Mikkelsen, Nina; Skern-Mauritzen, Mette; Ottersen, Geir; Armstrong, Claire W.; Arneberg, Per; Fauchald, Per; Hansen, Cecilie; Planque, Benjamin; Primicerio, Raul. Defining ecosystem vulnerabilities and risks of cumulative impacts in a unifying Ecosystem Risk Assessment Framework. Arctic Frontiers 2020-01-26 - 2020-01-30 2020.

 • Ruiz, Javier;  Rincón, Margarita M.; Mikkelsen, Nina; Ezini, Karim; Gonçalves, Jorge M.S; Adalbjornsson, Steinar B.; Grønnevet, Lidvard. Report on the developments needed to produce relevant management tools. (fulltekst) (prosjekt) 2018.

 • Vidarsson, Jonas R.; Fridriksdottir, Ragnihildur; Mikkelsen, Nina; Aschan, Michaela; Rodriguez, Alexandre; Galvão, Juliana Antunes; Diallo, Mammadou; Fall, Massal; Grønnevet, Lidvard; Fonseca, Benvindo; Brahim, Khallahi; Lucas, Vincent. First MR invitations submitted to case studies. (fulltekst) (prosjekt) 2018.

 • Mikkelsen, Nina; Grønnevet, Lidvard; Galvão, Juliana Antunes; Diallo, Mammadou; Lucas, Vincent; Fonseca, Benvindo; Da Cruz, Elisia. MP0 for each case study. (fulltekst) (prosjekt) 2018.

 • Mikkelsen, Nina; Nielsen, Kåre Nolde; Aschan, Michaela; Kvalvik, Ingrid; Hermansen, Øystein; Santiago, José Luis; Vidal, Duarte F.; Rincon, Margarita M; Ruiz, Javier; Stobberup, Kim; Rangel, Mafalda; Davidson, Mary F.. Report from the MR kick-off meeting. (fulltekst) (prosjekt) 2018.

 • Ezini, Karim; Stobberup, Kim;  Gonçalves, Jorge, M.S; Rangel, Mafalda;  Rincón, Margarita M;  Galvão, Juliana Antunes; Mikkelsen, Nina; Diallo, Mammadou; Fall, Massal; Lucas, Vincent; Elkalay, Khalid; Khalid, Khalil; Grønnevet, Lidvard. Report on biological and ecological data in FFDB pilot version 1. (fulltekst) (prosjekt) 2018.

 • Mikkelsen, Nina. Nina Mikkelsen om kongekrabbe. 2015.

 • Mikkelsen, Nina; Pedersen, Torstein; Falk-Petersen, Inger-Britt. Spawning dynamics of the Balsfjord herring, an outpost of Pacific herring in the Atlantic. Johan Hjort Symposium 2014-10-07 - 2014-10-09 2014.

 • Mikkelsen, Nina. Predation on the demersal fish eggs of capelin Mallotus villosus and lumpsucker Cyclopterus lumpus in relation to recruitment. 2013 ISBN 9788282660662.

 • Gjøsæter, Harald; Bogetveit, Frøydis Rist; Mikkelsen, Nina. Den eines død, den andres brød. Fisken og Havet, Særnummer 2009 (1). ISSN 0802-0620.s 60 - 61.

 • Mikkelsen N., Grønnevet L., Galvão J.A., Diallo M., Vincent L., Fonseca B., Da Cruz E. (2018). Management Plan Zero for each case study. EU Horizon 2020, FarFish project number 727891. https://doi.org/10.5281/zenodo.1445563

  Vidarsson J.R, Fridriksdottir R, Mikkelsen N, Aschan M, Rodriguez A, Galvão J'A, (2018). First MPR invitations submitted to case studies. EU Horizon 2020, FarFish project number 727891.  https://doi.org/10.5281/zenodo.1445541  

  Mikkelsen N., Nielsen K.N., Aschan M.A., Kvalvik I., Hermansen Ø., Santiago J.L., Vidal D.F., Rincón M.M., Ruiz J., Stobberup K., Rangel M., Davidson M.F (2018). Report from the Management Recommendation Kick off meeting.  EU Horizon 2020, FarFish project number 727891. https://doi.org/10.5281/zenodo.1445567

  Erzini K., Stobberup K., Gonçalves J.M.S., Rangel M., Rincón M.,  Galvão J.A., Mikkelsen N., Diallo M., Lucas V., Khalid K..K., Grønnevet L (2018). Report on biological and ecological data in FFDB pilot version 1. EU Horizon 2020, FarFish project number 727891. https://doi.org/10.5281/zenodo.1445512

  Ruiz J., Rincón M., Mikkelsen N., Erzini K., Gonçalves J.M.S., Adalbjornsson S.B., Grønnevet L (2018)Report on the developments needed to produce relevant management tools. EU Horizon 2020, FarFish project number 727891. https://doi.org/10.5281/zenodo.1447023

  Erzini K., Stobberup K., Lucas V., Mikkelsen N (2018). Templates And Protocols For Self-Sampling. EU Horizon 2020, FarFish project number 727891. https://doi.org/10.5281/zenodo.1476930

  Gjøsæter, H., F. R. Bogetveit, and N. Mikkelsen (2009). Den eines død, den andres brød.in A. L. Agnalt, I. E. Bakketeig, T. Haug, J. A. Knutsen, and I. Opstad, editors. Kyst og havbruk 2009, Fisken og havet, særnr. 2-2009.

   

  [Loading...]