Rune Larsen

Research, Education and Communication Section, Faculty of Biosciences, Fisheries and Economics
Flag icon Flag icon

Veiledning og rådgiving på ekstern prosjektfinansiering, samt øvrig forskningsadministrasjon. Arbeidsområdene er nærmere definert nedenfor.


 

Ekstern prosjektfinansiering

 • Bistår med budsjettering og andre administrative støttefunksjoner i forbindelse med søknader
 • Veiledning på ulike finansieringsmuligheter
 • Avtaler/kontrakter

ph.d-utdanning

 • Evaluering av kvalifikasjon og utenlandske utdanninger ved bedømmelse av stillingssøknader
 • Kontaktperson for ordningene med utenlandsstipend

Andre administrative oppgaver

 • Saksbehandling ved fordeling av rekrutteringsstillinger
 • Saksbehandling ved fordeling av forskningstermin
 • Litt av hvert

 

 • Larsen, Rune; Eilertsen, Karl-Erik; Mæhre, Hanne K; Jensen, Ida-Johanne; Elvevoll, Edel Oddny. Taurine Content in Marine Foods: Beneficial Health Effects. Wiley-Blackwell 2014 ISBN 978-1-118-41284-8.s 249 - 268.s doi: 10.1002/9781118412893.ch12.

 • Jensen, Ida-Johanne; Larsen, Rune; Rustad, Turid; Eilertsen, Karl-Erik. Nutritional content and bioactive properties of wild and farmed cod (Gadus morhua L.) subjected to food preparation. Journal of Food Composition and Analysis 2013; Volum 31 (2). ISSN 0889-1575.s 212 - 216.s doi: 10.1016/j.jfca.2013.05.013.

 • Jensen, Ida-Johanne; Eilertsen, Karl-Erik; Mæhre, Hanne K; Elvevoll, Edel Oddny; Larsen, Rune. Health Effects of Antioxidative and Antihypertensive Peptides from Marine Resources. Wiley-Blackwell 2013 ISBN 978-1-118-37506-8.s 297 - 322.

 • Eilertsen, Karl-Erik; Larsen, Rune; Mæhre, Hanne K; Jensen, Ida-Johanne; Elvevoll, Edel Oddny. Anticholesterolemic and Antiatherogenic Effects of Taurine supplementation is Model Dependent. INTECH 2012 ISBN 978-953-51-0773-6.s 269 - 288.

 • Larsen, Rune; Eilertsen, Karl-Erik; Elvevoll, Edel Oddny. Health benefits of marine foods and ingredients. Biotechnology Advances 2011; Volum 29 (5). ISSN 0734-9750.s 508 - 518.s doi: 10.1016/j.biotechadv.2011.05.017.

 • Larsen, Rune; Mierke-Klemeyer, S; Mæhre, Hanne K; Elvevoll, Edel Oddny; Bandarra, Narcissa; Cordeiro, Ana Rita; Nunes, ML; Schram, E; Luten, Joop; Oehlenschläger, Jurg. Changes in health beneficial components during ice storage of African catfish (Clarias gariepinus). Archiv für Lebensmittelhygiene 2010; Volum 61 (4). ISSN 0003-925X.s 139 - 144.s doi: 10.2376/0003-925X-61-139.

 • Larsen, Rune; Mierke-Klemeyer, S; Mæhre, Hanne K; Elvevoll, Edel Oddny; Bandarra, NM; Cordeiro, AR; Nunes, ML; Schram, E; Luten, Joop; Oehlenschlager, J. Retention of health beneficial components during hot- and cold-smoking of African catfish (Clarias gariepinus) fillets. Archiv für Lebensmittelhygiene 2010; Volum 61 (1). ISSN 0003-925X.s 31 - 35.s doi: 10.2376/0003-925X-61-31.

 • Dragnes, Bjørn Tore; Larsen, Rune; Ernstsen, Marita Holm; Mæhre, Hanne K; Elvevoll, Edel Oddny. Impact of processing on the taurine content in processed seafood and their corresponding unprocessed raw materials. International Journal of Food Sciences and Nutrition 2009; Volum 60 (2). ISSN 0963-7486.s 143 - 152.s doi: 10.1080/09637480701621654.

 • Akse, Leif; Birkeland, Sveinung; Tobiassen, Torbjørn; Joensen, Sjurdur; Larsen, Rune. Injection-salting and Cold-smoking of Farmed Arlantic Cod (Gadus morhua L.) and Atlantic Salmon (Salmo salar L.) at Different Stages of rigor mortis; Effect on physical properties. Journal of Food Science 2008; Volum 73 (8). ISSN 0022-1147.s 378 - 382.s doi: 10.1111/j.1750-3841.2008.00917.x.

 • Dragnes, Bjørn Tore; Larsen, Rune; Ernstsen, Marita Holm; Mæhre, Hanne K; Elvevoll, Edel Oddny. Impact of processing on water soluble compounds: Taurine content in seafood and their corresponding raw materials. International Journal of Food Sciences and Nutrition 2008; Volum 60 (2). ISSN 0963-7486.s 143 - 152.

 • Larsen, Rune; Elvevoll, Edel Oddny. Water uptake, drip losses and retention of free amino acids and minerals in cod (Gadus morhua) fillet immersed in NaCl or KCl. Food Chemistry 2008; Volum 107. ISSN 0308-8146.s 369 - 376.s doi: 10.1016/j.foodchem.2007.08.031.

 • Larsen, Rune; Olsen, Stein Harris; Kristoffersen, silje; Elvevoll, Edel Oddny. Low salt brining of pre-rigor filleted farmed cod (Gadus morhua L.) and the effects on different quality parameters. Lebensmittel-Wissenschaft + Technologie 2008; Volum 41. ISSN 0023-6438.s 1167 - 1172.s doi: 10.1016/j.lwt.2007.07.015.

 • Mierke-Klemeyer, Sabine; Larsen, Rune; Oehlenschläger, Jurg; Mæhre, Hanne K; Elvevoll, Edel Oddny; Bandarra, Narcissa; Parreira, R; Andrade, a. m.; Nunes, Maria Leonora; Scharam, Edward; Luten, Joop. Retention of health-related beneficial components during household preparation of selenium-enriched African catfish (Clarias gariepinus) fillets. European Food Research and Technology 2008; Volum 227. ISSN 1438-2377.s 827 - 833.s doi: 10.1007/s00217-007-0793-7.

 • Olsen, Stein Harris; Sørensen, Nils K; Larsen, Rune; Elvevoll, Edel Oddny; Nilsen, Heidi. Impact of pre-slaughter stress on residual blood in fillet portions of farmed Atlantic cod (Gadus morhua) - Measured chemically and by Visible and Near-infrared spectroscopy. Aquaculture 2008; Volum 284 (1-4). ISSN 0044-8486.s 90 - 97.s doi: 10.1016/j.aquaculture.2008.07.042.

 • Kristoffersen, Silje; Vang, Birthe; Larsen, Rune; Olsen, Ragnar Ludvig. Pre-rigor filleting and drip loss from fillets of farmed Atlantic cod (Gadus morhua L.). Aquaculture Research 2007; Volum 38 (16). ISSN 1355-557X.s 1721 - 1731.s doi: 10.1111/j.1365-2109.2007.01843.x.

 • Larsen, Rune; Stormo, Svein Kristian; Dragnes, Bjørn Tore; Elvevoll, Edel Oddny. Losses of taurine, creatine, glycine and alanine from cod (Gadus morhua L.) fillet during processing. Journal of Food Composition and Analysis 2007; Volum 20 (5). ISSN 0889-1575.s 396 - 402.s doi: 10.1016/j.jfca.2006.10.001.

 • Jensen, Ida-Johanne; Eilertsen, Karl-Erik; Rustad, Turid; Elvevoll, Edel Oddny; Larsen, Rune. Health benefits of seafood consumption - with special focus on household preparations and bioactivity in animal models. 2014.

 • Jensen, Ida-Johanne; Larsen, Rune; Eilertsen, Karl-Erik. Bioactivity of fish and meat subjected to food preparation. The 6th international BIOPROSP Conference on Marine Bioprospecting from cold marine environment 2013-02-20 - 2013-02-22 2013.

 • Jensen, Ida-Johanne; Larsen, Rune; Eilertsen, Karl-Erik. Bioactivity of fish and meat subjected to food preparation. The 6th international BIOPROSP Conference on Marine Bioprospecting from cold marine environment 2013-02-20 - 2013-02-22 2013.

 • Larsen, Rune; Elvevoll, Edel Oddny. Marine proteiner - Bioaktivitet og assosierte helseeffekter. Marin Fagdag 2012-11-29 - 2012-11-29 2012.

 • Larsen, Rune. Presentation of EATIP Thematic Area 1 - Product quality, Consumer Safety & Health. EATIP General Meeting 2011-03-31 - 2011-03-31 2011.

 • Martinez, iciar; Careche, M.; Edvardsen, T.; Sanchez-Alonso, I; Olsen, Ragnar Ludvig; Larsen, Rune; Elvevoll, Edel Oddny. Quality and safety of seafood products for the European consumer - an overview. Aquaculture Europe 2011 2011-10-18 - 2011-10-21 2011.

 • Larsen, Rune; Stormo, Svein Kristian; Eilertsen, Karl-Erik; Mæhre, Hanne K; Jensen, Ida-Johanne; Østerud, Bjarne; Elvevoll, Edel Oddny. Prosessering av sjømat – Endring i næringsinnhold, biotilgjengelighet og helseeffekter. (fulltekst) 2010 (36/2010) ISBN 978-82-7251-813-3. ISSN 1890-579X.

 • Larsen, Rune; Nilsen, Heidi. Sjømat og helse – marin næringsutvikling og kompetansebygging.Statusrapport 2009. (fulltekst) 2010 (13/2010) ISBN 978-82-7251-763-1. ISSN 1890-579X.

 • Larsen, Rune. Seafood and Health - benefits of seafood consumption. Presentasjon av fagområde og forskningsgruppens aktiviteter 2010-10-05 - 2010-10-05 2010.

 • Elvevoll, Edel Oddny; Larsen, Rune. Næringsinnholdet i tilapia og pangasius - smaker det av fugl eller fisk?. Fisk - Industri og Marked 2009 (April). ISSN 0803-5822.

 • Larsen, Rune; Dragnes, Bjørn Tore; Mæhre, Hanne K; Stormo, Svein Kristian; Eilertsen, Karl-Erik; Østerud, Bjarne; Elvevoll, Edel Oddny. Losses of Taurine during Processing of Seafood. The 5th World Fisheries Congress 2008-10-20 - 2008-10-24 2008.

 • Larsen, Rune. Saltkutt kan gi sunnere fiskemat. 2008.

 • Larsen, Rune. Dette gjør sjømaten med helsa. 2008.

 • Larsen, Rune; Elvevoll, Edel Oddny. Influence of weak brines on technological, biochemical and nutritional properties of cod (Gadus morhua L.)muscle. 2007 ISBN 978-829-1086-49-1.

 • Jensen, Ida-Johanne; Eilertsen, Karl-Erik; Rustad, Turid; Elvevoll, Edel Oddny; Larsen, Rune. Health benefits of seafood consumption - with special focus on household preparations and bioactivity in animal models. 2014.

 • Jensen, Ida-Johanne; Larsen, Rune; Eilertsen, Karl-Erik. Bioactivity of fish and meat subjected to food preparation. The 6th international BIOPROSP Conference on Marine Bioprospecting from cold marine environment 2013-02-20 - 2013-02-22 2013.

 • Jensen, Ida-Johanne; Larsen, Rune; Eilertsen, Karl-Erik. Bioactivity of fish and meat subjected to food preparation. The 6th international BIOPROSP Conference on Marine Bioprospecting from cold marine environment 2013-02-20 - 2013-02-22 2013.

 • Larsen, Rune; Elvevoll, Edel Oddny. Marine proteiner - Bioaktivitet og assosierte helseeffekter. Marin Fagdag 2012-11-29 - 2012-11-29 2012.

 • Larsen, Rune. Presentation of EATIP Thematic Area 1 - Product quality, Consumer Safety & Health. EATIP General Meeting 2011-03-31 - 2011-03-31 2011.

 • Martinez, iciar; Careche, M.; Edvardsen, T.; Sanchez-Alonso, I; Olsen, Ragnar Ludvig; Larsen, Rune; Elvevoll, Edel Oddny. Quality and safety of seafood products for the European consumer - an overview. Aquaculture Europe 2011 2011-10-18 - 2011-10-21 2011.

 • Larsen, Rune; Stormo, Svein Kristian; Eilertsen, Karl-Erik; Mæhre, Hanne K; Jensen, Ida-Johanne; Østerud, Bjarne; Elvevoll, Edel Oddny. Prosessering av sjømat – Endring i næringsinnhold, biotilgjengelighet og helseeffekter. (fulltekst) 2010 (36/2010) ISBN 978-82-7251-813-3. ISSN 1890-579X.

 • Larsen, Rune; Nilsen, Heidi. Sjømat og helse – marin næringsutvikling og kompetansebygging.Statusrapport 2009. (fulltekst) 2010 (13/2010) ISBN 978-82-7251-763-1. ISSN 1890-579X.

 • Larsen, Rune. Seafood and Health - benefits of seafood consumption. Presentasjon av fagområde og forskningsgruppens aktiviteter 2010-10-05 - 2010-10-05 2010.

 • Elvevoll, Edel Oddny; Larsen, Rune. Næringsinnholdet i tilapia og pangasius - smaker det av fugl eller fisk?. Fisk - Industri og Marked 2009 (April). ISSN 0803-5822.

 • Larsen, Rune; Dragnes, Bjørn Tore; Mæhre, Hanne K; Stormo, Svein Kristian; Eilertsen, Karl-Erik; Østerud, Bjarne; Elvevoll, Edel Oddny. Losses of Taurine during Processing of Seafood. The 5th World Fisheries Congress 2008-10-20 - 2008-10-24 2008.

 • Larsen, Rune. Saltkutt kan gi sunnere fiskemat. 2008.

 • Larsen, Rune. Dette gjør sjømaten med helsa. 2008.

 • Larsen, Rune; Elvevoll, Edel Oddny. Influence of weak brines on technological, biochemical and nutritional properties of cod (Gadus morhua L.)muscle. 2007 ISBN 978-829-1086-49-1.

 • Member of research group

  [Loading...]