Personkort bilde

Ove Granberg

Section for Planning and Governance
Engelsk flaggikon Samisk flaggikon

Utdanning
2015-BED 2017 Prosjektledelse fordyping (UiT)
2013-MBA - strategisk ledelse og økonomi (UiT)
2012-Ledelse av kunnskapsmedarbeidere (Tekna)
2012-Prosjekt Illustrator (Tekna)
2011-Motivasjon og lederskap (Tekna)
2011-TOGAF–Intro til virksomhetsarkitektur (DND)
2009-Mastering the Requirement Process II (DND)
2008-Coaching i lederrollen (TI)
2008-Mastering the Requirement Process I (DND)
2006-Master i Informatikk (UiT)
2004-BED 3008 Økonomisk styring av foretak (UiT)
2004-BED 1004 Introduksjon i markedsføring (UiT)
2003-Bachelor i Ingeniørfag i Datateknikk (HiTø)
1997-Grunnleggende Befalsutdanning-(LTBSK)
1997-Fagspesialisering for IT-spesialister (LEDSK)

Praksis
2016-dd -Prosjektleder-UiT / IT direktørens stab
2009-2016-Senioringeniør -UiT/ITA
2006-2009-Prosjektleder - UiT/Medfak
2001-2003-Løytnant (NK)/IT-Offiser FLO/IKT Bfoss
1999-2001-Løytnant (NK)/IT-Offiser ITA Bfoss flstn
1998-1999-Kaptein/avdelingsleder ITA / Bfoss flstn
1997-1998-Løytnant (NK)/ IT-tekn. Bfoss flstn
1991-1995-SHORAD/NOAH tekn. Bfoss flstn

Ansvars- /fagområder:

 • Helhetlig systemforvaltning, IT-styring,

 • Portefølje-/og prosjektstyring,

 • Digital transformasjon, endringsstyring,

 • Gevinstrealisering

Bidrag inn i råd /utvalg og grupper:

 • Applikasjons- og systemeier forum (ASF)
 • BOTT ERP (nasjonal teknisk arbeidsgruppe)

 • IT-BOTT (nasjonal arbeidsgruppe)

 • UH-Sky (nasjonal koordineringsgruppe)

 • Prosjektkontor / Prosjektledergruppen

 • Granberg, Ove; Bellika, Johan Gustav; Årsand, Eirik; Hartvigsen, Gunnar. Automatic Infection Detection System. IOS Press 2007; Volum 129 (Part 1) ISBN 978-1-58603-774-1. ISSN 0926-9630.s 566 - 570.

 • Årsand, Eirik; Walseth, Ole Anders; Andersson, Niklas; Fernando, Ruchith; Granberg, Ove; Bellika, Johan Gustav; Hartvigsen, Gunnar. Using blood glucose data as an indicator for epidemic disease outbreaks. Studies in Health Technology and Informatics 2005; Volum 116. ISSN 0926-9630.s 217 - 222.

 • Granberg, Ove; Bellika, Johan Gustav; Årsand, Eirik; Hartvigsen, Gunnar. Automatic Infection Detection System. MEDINFO 2007 2007-08-20 - 2007-08-24 2007.

 • Granberg, Ove; Bellika, Johan Gustav; Årsand, Eirik; Hartvigsen, Gunnar. Automatic Infection Detection System. MEDINFO 2007 2007-08-20 - 2007-08-24 2007.

  • Granberg, Ove; Bellika, Johan Gustav; Årsand, Eirik; Hartvigsen, Gunnar. Automatic Infection Detection System. IOS Press 2007; Volum 129 (Part 1) ISBN 978-1-58603-774-1. ISSN 0926-9630.s 566 - 570.
  • Årsand, Eirik; Walseth, Ole Anders; Andersson, Niklas; Fernando, Ruchith; Granberg, Ove; Bellika, Johan Gustav; Hartvigsen, Gunnar. Using blood glucose data as an indicator for epidemic disease outbreaks. Studies in Health Technology and Informatics 2005; Volum 116. ISSN 0926-9630.s 217 - 222.

  [Loading...]