Questions about the study
Siv Aina Hansen

Studiekonsulent for religionsvitenskap, teologi og årsstudiet i likestilling og kjønn


Bjørn Ola Tafjord IHR-2.jpg
Bjørn Ola Tafjord

Professor i religionsvitskap