Diverse pensumbøker til bachelor i statsvitenskap selges

Ansvarlig: Lars Jakob Harberg
Studiested: Tromsø

Veldig pent brukte bøker til fag i alle semestrene selges.

Nye, Joseph S.; Welch, David A. Understanding Global Conflict & Cooperation: Intro to Theory & History - 400 kr.

Karlsen, Gunnar. Språk og argumantasjon for sammfunnsvitere - 200 kr.

Fiva, Jon H.; Hagen, Terje P.; Sørensen, Rune J. Kommunal Organisering - 200 kr.

Christensen, Tom; Egeberg, Morten; Lægreid, Per; Aard, Jacob. Forvaltning og politikk - 250 kr.

Grønlie, Tore. Til forsvar for folkestyret - 200kr.

Stearns, Peter N. Globalization in World History - 300 kr.

Kalnes, Øyvind; Austvik, Ole Gunnar; Røhr, Heidrun Sørlie. En akkurat passe lang introduksjon til internasjonale relasjoner - 200 kr.

Thagaard, Tove. Systematikk og innlevelse - 300 kr.

Jacobsen, Dag ingvar; Thorsvik, Jan. Hvordan organisasjoner fungerer - 300 kr.

Christensen, Tom; Egeberg, Morten; Lægreid, Per; Roness, Paul G.; Røvik, Kjell Arne. Organisasjonsteori for offentlig sektor - 250 kr.

Berg, Bård A. Introduksjon til menneskevitenskapene - 300 kr.

Ringdal, Kristen. Enhet og mangfold - 400 kr.

Strand, Torodd. Ledelse, organisasjon og kultur - 400 kr.


Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne