TOPdesk - Nytt saksbehandlingssystem for ITA

I løpet av fredag 01.11.19 begynner Avdeling for IT å ta i bruk et nytt saksbehandlingsverktøy TOPdesk for håndtering av henvendelser fra våre brukere.

Med TOPdesk følger det også en selvbetjeningsportal hvor du blant annet kan sende henvendelser til ITA via skjema og følge de sakene du har sendt inn til oss.

Du kan lese mer om dette på nettsiden:

TOPdesk - Nytt saksbehandlingssystem for ITA

Last changed: 28.10.2019