Photo: Lars Foss Tveiten

Flag icon Flag icon

Marte Foss Tveiten

Department of Pharmacy

Job description:

Studiekonsulent for bachelor og master i farmasi.
Study counsellor for:

Farmasi - bachelor
Farmasi - master