Friske barn gir nye svar

MR-bilder av syke barn kan tolkes feil, viser en ny forskningsstudie. Studien kartlegger skjelettet hos friske barn for å unngå feildiagnostisering.

Read
Labyrint er et kunnskapsmagasin
fra UiT Norges arktiske universitet.

Redaksjon: Avdeling for kommunikasjon og samfunnskontakt – UiT
Kontakt: Karine N. Aarskog
Webutvikling: Lars Nordmo