Personkort bilde
Photo: Bjørn-Kåre Iversen

Mona Magnussen

Avdeling for samlinger
Engelsk flaggikon Samisk flaggikon

Leder for Avdeling for samlinger ved Universitetsbiblioteket som har ansvar for innkjøp av litteratur, tilgjengeligjøring av litteraturressurser, pliktavlevert materiale og drift og utvikling av biblioteksystem.

 • Løkse, Mariann Cesilie; Magnussen, mona. Show me your search strings. (fulltekst) Online searcher : information discovery, technology, strategies 2014; Volum 38 (4). ISSN 2324-9684.s 54 - 55.

 • Løkse, Mariann Cesilie; Magnussen, mona. Show me your search strings! Statistics and user behaviour. Internet Librarian international 2013-10-15 - 2013-10-16 2013.

 • Løkse, Mariann Cesilie; Magnussen, mona. Show me your search strings! What can search statistics tell us about user behaviour?. (fulltekst) Information Today Euorpe 2013.

 • Aspaas, Per Pippin; Magnussen, mona. Universitetsbibliotekenes rolle - i dag og i morgen. Morgenbladet 2012. ISSN 0805-3847.s 20 - 20.

 • Aspaas, Per Pippin; Magnussen, mona. Kai A. Olsen og universitetsbiblioteket. Morgenbladet 2012. ISSN 0805-3847.s 20 - 20.

 • Løkse, Mariann Cesilie; Magnussen, mona. Show me your search strings. (fulltekst) Online searcher : information discovery, technology, strategies 2014; Volum 38 (4). ISSN 2324-9684.s 54 - 55.

 • Løkse, Mariann Cesilie; Magnussen, mona. Show me your search strings! Statistics and user behaviour. Internet Librarian international 2013-10-15 - 2013-10-16 2013.

 • Løkse, Mariann Cesilie; Magnussen, mona. Show me your search strings! What can search statistics tell us about user behaviour?. (fulltekst) Information Today Euorpe 2013.

 • Aspaas, Per Pippin; Magnussen, mona. Universitetsbibliotekenes rolle - i dag og i morgen. Morgenbladet 2012. ISSN 0805-3847.s 20 - 20.

 • Aspaas, Per Pippin; Magnussen, mona. Kai A. Olsen og universitetsbiblioteket. Morgenbladet 2012. ISSN 0805-3847.s 20 - 20.

 • [Loading...]